Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureInstitut Nacional d’Investigacions Agràries (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureinvestigació (VOCFOR)
 generalitats
veureinvestigació (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureinvestigació (DJC)
 dret
veureinvestigació (NOV)
 enginyeria
veureinvestigació (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureinvestigacions subsuperficials (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureOficina Nacional d’Investigació Econòmica dels EUA (FONECO)
 economia
veurepermís d’investigació (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurepotestat d’investigació (DJC)
 dret públic
Cerca investigació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Institut Nacional d’Investigacions Agràries n. pr. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: INIA
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Organisme públic d’Espanya dedicat exclusivament a la investigació agroalimentària i forestal.
El 1926 es va crear l’Instituto Nacional de Investigaciones y Experiencias Agronómicas y Forestales (INIEAF), com a organisme públic de recerca que tenia l’objectiu de coordinar tots els estudis que es realitzaven al país en les àrees agronòmiques, forestals i pecuàries. La seva denominació i dependència administrativa han anat canviant al llarg dels anys i a partir de 1991 es va anomenar Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, que és el seu nom l’any 2020. El lloc web és http://www.inia.es/ (consultat el 2020).
En relació amb els sòls, l’INIA va tenir a càrrec seu l’elaboració de la sèrie Mapas provinciales de suelos a escala 1:200.000 (la qual és incompleta), que en els anys seixanta i setanta del segle xx va substituir la sèrie de mapes comarcals del Mapa Agronómico Nacional a escala 1:50.000, empresa en els anys cinquanta i que no va arribar a completar-se. Per l’època en què van ser iniciats, aquests treballs de cartografia de sòls evidencien la situació de la taxonomia i la metodologia de treball en cartografia de sòls en l’àmbit internacional d’aquells anys, com ho reflecteix la ponència “Las diferentes clasificaciones de suelos”, elaborada el 1964 per Pedro Gragera.
D’altra banda, en plena Guerra Civil espanyola, el 1937 Emili Huguet del Villar havia publicat el Mapa de Suelos de la Península Luso-Ibérica a escala 1:1.500.000, amb un sistema de classificació de sòls proposat pel mateix autor. El 1957, Cayetano Tamés va presentar el Mapa de Grupos Principales de Suelos de la España Peninsular, aixecat seguint la classificació de sòls de Throp, Baldwin i Kellog (1938, 1949). El 1953 Walter L. Kubiena va publicar a Madrid la classificació Los Suelos de Europa. El 1960 el Soil Conservation Service havia presentat l’obra Soil Classification. A comprehensive system. 7th Approximation al Congrés de la Societat Internacional de Ciència del Sòl celebrat a Madison (WI, EUA). A la mateixa època, a Europa diversos autors proposaven classificacions de sòls.
Un cop el Mapa Agronómico Nacional del Ministeri d’Agricultura d’Espanya va haver optat per la Soil Taxonomy (però no el CSIC), els dos punts febles principals del projecte van ser: 1) la falta de personal a l’INIA format al Soil Conservation Service del Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA) en classificació de sòls i especialment en metodologia de cartografia de sòls, que permetés anar incorporant els avenços, i 2) la manca de la suficient dotació econòmica amb continuïtat al llarg de molts anys, necessària per dur a terme una empresa tan ambiciosa com és l’aixecament del mapa de sòls d’un país (ja sigui el mapa de sòls generalitzat per a planificació regional, a escala 1:250.000, o altres mapes a escala 1:50.000 i 1:25.000 per a usos intensius del territori, redacció de projectes concrets, treballs d’enginyeria, conservació de sòls i estudis de finques).
Amb la transferència d’aquesta competència a les comunitats autònomes, cadascuna ha establert les seves pròpies prioritats en informació de sòls.
en National Institute for Agricultural Research
es Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
fr Institut National de Recherches Agronomiques
gl Instituto Nacional de Investigacións Agrarias

investigació f.
Vocabulari forestal
generalitats
fr recherche f.

investigació f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Recerca formal d’un o diversos recursos previstos a les lleis de mines, d’aigües o d’hidrocarburs, mitjançant cales de tempteig, sondatges, pous d’exploració, geofísica, etc., que hom fa un cop ha obtingut un permís oficial de l’administració per a un període de temps determinat i en un perímetre topogràfic demarcat, per tal de posar de manifest i definir aquest recurs, el qual, si el resultat és positiu, passa al permís d’explotació. Hom respecta la prioritat de concessió de les sol·licituds dels permisos d’investigació.
en prospecting, research
es investigación
fr recherche

investigació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’investigar.
Ex.: Cal fer una investigació. Procedir a una investigació detinguda.
es investigación

investigació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 23 de la tercera sèrie.
Vegeu pàgina 77 de la quarta sèrie.
en investigation subst.
es investigación f.
fr investigation f.
it investigazione f.

investigació f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Recerca.
Sin. pref.: recerca f.

investigacions subsuperficials c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En ciència del sòl, mètodes indirectes per obtenir informació sobre característiques dels horitzons subsuperficials o capes profundes d’un sòl.
Entre les tècniques geofísiques aplicables en prospecció de sòls cal distingir les següents:
1) mesures amb sensors específics (p. ex., per a salinitat);
2) mesures de la resistivitat amb una sonda de quatre elèctrodes, que s’insereixen en el sòl i se’ls aplica un corrent elèctric: com més gran és l’espaiat entre els elèctrodes, més gran és la profunditat penetrada; és un mètode no destructiu que permet repetir les mesures al llarg del temps;
3) mesura de la inducció electromagnètica;
4) mètodes sísmics, utilitzats en estudis estratigràfics i en investigacions hidrològiques;
5) tomografia computada (de raigs X), utilitzada en estudis edàfics per determinar l’estructura del sòl.
en subsurface investigations
es investigaciones subsuperficiales
fr reconnaissances en profondeur
gl investigacións subsuperficiais

Oficina Nacional d’Investigació Econòmica dels EUA n. pr. f.
Fonaments d’economia
sigla: NBER
economia
en National Bureau of Economic Research subst.

permís d’investigació m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Permís atorgat a un sol·licitant per a realitzar les recerques de recursos de la secció C (minerals), pas previ per a obtenir-ne la titularitat definitiva.
en prospecting licence
es permiso de investigación
fr permis de recherche

potestat d’investigació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Potestat d’una administració pública per a investigar la situació dels béns i drets que formen part del seu patrimoni i determinar-ne la titularitat quan aquesta no consta.
V. t.: potestat de recuperació possessòria c. nom. f.
es potestad de investigación