Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurefallença (DPF)
 transport ferroviari
veurellença (DPESCA)
 pesca
veurellenca1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurellenca (ATGC)
 geografia
veurellenca2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurellenca1 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurellenca2 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurellençar (DJC)
 dret
veurellençar el foc (DPF)
 transport ferroviari
veureovellenc | ovellenca (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca llenca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fallença f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció de fallir.
es fallo
fr défaillance

llença f.
Diccionari de pesca
pesca
Ormeig de pesca consistent en un fil de niló o d’un altre material amb un o diversos hams lligats a l’extrem, que es pot calar des de terra amarrat a un sortint de les roques, o bé des de la mar proveït d’un suro i un pedral.
es lienza f.

llenca1 f. ll. c.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Tros petit i prim que es desprèn accidentalment d’una pedra picada.
V. t.: esclat2 m., llis1 m.
2. Defecte d’una pedra resultat d’haver-se’n desprès un trosset.
3. Roca plana i llargaruda.
es lasca, saltadura
fr éclat de pierre

llenca f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Tros llarg i estret d’un terreny.

llenca2 f. ll. c.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Faixa llarga i estreta de terra.
Sin.: llastra1 f.
es faja de terreno
fr bande de terrain

llenca1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Espai de terreny entre dos solcs consecutius més o menys distants que s’establia per aconseguir una sembra informe quan es realitzava a ruix de forma manual, amb la finalitat de proporcionar una guia al sembrador, per tal que distribuís de manera uniforme la llavor per la superfície del sòl. El sembrador es col·locava al centre de la llenca i caminava cap endavant esparcint la llavor.
Sin. compl.: erol m., porca f.
en border strips
es amelga
fr planches, calants
gl amelga

llenca2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En un sistema de reg per inundació, porció de terreny separada de la llenca contigua per un cavalló construït amb una arada especial, que col·loca la terra formant vores que donen lloc a petites superfícies, per tal de facilitar el reg.
en border strips
es amelga
fr planches, calants
gl amelga

llençar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Llançar.
Ex.: El demandat serà llençat de l’habitatge si no el deixa lliure en el termini estipulat.
Sin. pref.: llançar v. tr.
es lanzar

llençar el foc c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Deixar caure a terra el carbó encès per fer baixar ràpidament la temperatura del fogar.
es tirar el fuego
fr jeter le feu

ovellenc | ovellenca adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Oví | ovina.
Sin. pref.: oví | ovina adj.