Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureballesta (VOCFOR)
 caça
veureballesta (NOV)
 enginyeria
veureballesta (TTAUTO)
 suspensió
veureballesta (DPF)
 transport ferroviari
veureballesta (VOCAUTO)
veureballesta auxiliar (VOCAUTO)
veureballestí (VOCAUTO)
veuredesballestament (DCA)
 residus
veuredesballestament (DPF)
 transport ferroviari
veureenllestir (DJC)
 dret
Cerca llest a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ballesta f.
Vocabulari forestal
caça

ballesta f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 51 de la primera sèrie.

ballesta f.
Terminologia tècnica d’automoció
suspensió
Vegeu la figura 12.1.
en leaf spring subst.
es ballesta f.

ballesta f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Molla formada per un conjunt de làmines d’acer corbades, paral·leles i ben cenyides, que es comporta elàsticament quan un esforç tendeix a modificar-ne la curvatura.
es ballesta
fr ressort à lames

ballesta f.
Vocabulari de l’automòbil
en leaf spring subst.
es ballesta f.

ballesta auxiliar c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. abs.: ballestí m.
en auxiliary leaf spring subst., helper spring subst.
es ballesta auxiliar c. nom. f., ballestín m.

ballestí m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. abs.: ballesta auxiliar c. nom. m.
en auxiliary leaf spring subst., helper spring subst.
es ballesta auxiliar c. nom. f., ballestín m.

desballestament m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Desmuntatge d’un vehicle, d’un aparell, etc., per a aprofitar-ne allò que pot ser útil.
en break-up subst.
es desguace m.
fr casse f.

desballestament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció de desfer una màquina ja no apta per al servei a fi d’aprofitar-ne els materials útils.
es desguace
fr radiation

enllestir v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Deixar llesta, dur a terme o acabar de fer {una cosa}.
Ex.: Els treballadors podien plegar de la feina quan havien enllestit les tasques pertinents.
Sin. compl.: ultimar v. tr.
es acabar, cerrar, concluir, dar término, finalizar, terminar, ultimar, zanjar