Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veureactivitat comercial detallista (DJC)
 dret mercantil
veureàgata llistada (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureàgata llistada (VMIN)
 mineralogia
veureallistar (DJC)
 dret
veurecallista (DEM)
 professions
veurecomerç detallista (DJC)
 dret mercantil
veuredisseny de llista barrejada (VPCA)
 retenció
veureenllistament de conductes (VPCA)
veureferrallista (LMC)
 construcció
veurellista1 (DJC)
 dret
Cerca llista a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

activitat comercial detallista c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: comerç detallista c. nom. m.

àgata llistada f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, varietat de l’àgata que presenta llistes paral·leles de colors diferents.
en banded agate
es ágata bandeada
fr agate bandée, agate rubanée

àgata llistada c. nom. f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Varietat d’àgata.
en banded agate subst.

allistar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Posar o inscriure {algú} en una llista.
Ex.: Durant la Segona Guerra Mundial el van allistar a les forces aèries. L’han allistat als cursos de reciclatge per a jutges substituts.
es alistar

callista m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
professions
Pràctic en el tractament de les afeccions cutànies còrnies pròpies dels peus.
Sin. compl.: pedicur -a, quiropodista

comerç detallista c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Comerç basat en l’adquisició de mercaderies i la venda d’aquestes al consumidor final i també en la prestació de determinats serveis.
es comercio detallista

disseny de llista barrejada c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
retenció
en mixed-list design subst.

enllistament de conductes c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en behavior rating subst.

ferrallista m. i f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Betonmattenschweißer | Betonmattenschweißerin, Eisenleger | Eisenlegerin
en steel bender, steel fixer
es operario de enrejado del hormigón | operaria de enrejado del hormigón
fr ferrailleur

llista1 f.
Diccionari jurídic
dret
Full o conjunt de fulls en què hi ha inserits una sèrie de noms de persones, de coses, d’adreces o d’altres elements.
Ex.: Posar a la llista algú o alguna cosa. La llista de carrers.
es lista