Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (65 registres)
veureaccessió de lloc (DJC)
 dret
veureadverbi de lloc (GTG)
veureadverbi de lloc amb valor existencial (GTG)
veureadverbi de lloc amb valor universal (GTG)
veureallocar-se (DRAMAD)
 ramaderia
veureaprofitament de circumstàncies de lloc, temps o auxili de persones (DJC)
 dret penal
veureBellocq, Jean Jacques (DEM)
 epònims
veureclímax de lloc (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veureconlloc (VOCFOR)
 propietat publica i ramaderia. camins ramaders
veurecorrespondència amb els llocs reguladors (BIOQ)
 bioquímica
Cerca lloc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accessió de lloc c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Inspecció ocular d’un terreny en litigi feta pel jutge o jutgessa.
es accesión de lugar

adverbi de lloc m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi que indica localització en l’espai.
Nota: Pot ser de relació espacial, demostratiu o quantitatiu amb valor existencial o amb valor universal.
Ex.: Caminarem riu avall
Deixa la caixa
aquí
Aparca el cotxe més
endavant
GEIEC: 16.4
es adverbio de lugar m.

adverbi de lloc amb valor existencial m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de lloc amb interpretació quantitativa de caràcter existencial.
Ex.: No l’hem vist enlloc
GEIEC: 16.4c
es adverbio de lugar con valor existencial m.

adverbi de lloc amb valor universal m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de lloc amb interpretació quantitativa de caràcter universal.
Ex.: Hi ha roba escampada pertot
GEIEC: 16.4b
es adverbio de lugar con valor universal m.

allocar-se v. pron.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Tornar-se lloca la gallina.
es enclocar v. intr., encloquecer v. intr.

aprofitament de circumstàncies de lloc, temps o auxili de persones c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Circumstància agreujant genèrica de la responsabilitat criminal.
es aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas

Bellocq, Jean Jacques n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Cirurgià francès, 1732-1807.
V.: sonda de Bellocq f.

clímax de lloc c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Clímax que és determinat prioritàriament per factors locals (de lloc): edafoclima particular, micro- i mesotopografia, aportació de materials per crescudes, nivell de la capa freàtica, etc.
V. t.: clímax f., clímax climàtica c. nom. f., principi de la zonalitat c. nom. m., lloc m., sòl intrazonal c. nom. m.
en site climax
es clímax de sitio
fr climax stationnel

conlloc m.
Vocabulari forestal
propietat publica i ramaderia. camins ramaders

correspondència amb els llocs reguladors c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en match with regulatory sites subst.