Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecontingut manifest (DEM)
 psicologia
veuredelicte de reunió o manifestació il·lícites (DJC)
 dret penal
veureestrabisme manifest (DEM)
 oftalmologia
veurehipermetropia manifesta (DEM)
 malalties i síndromes
 oftalmologia
veuremanifest de duana (DPF)
 transport ferroviari
veuremanifestació (VPCA)
veuremanifestació de la corrosió (GLOSCOR)
veuremanifestació emocional (VPCA)
veuremanifestar (DJC)
 dret públic
veuremanifestar-se (DJC)
 dret
Cerca manifest a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contingut manifest m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Part d’un somni que, un cop despert, l’individu somniador recorda.

delicte de reunió o manifestació il·lícites c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix a celebrar una reunió o una manifestació il·lícites amb la finalitat de cometre un delicte o aquelles en què assisteixin persones amb armes, artefactes explosius o objectes contundents o perillosos.
V. t.: delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques c. nom. m.
es delito de reunión o manifestación ilícitas

estrabisme manifest m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Estrabisme que apareix àdhuc en visió binocular.

hipermetropia manifesta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
oftalmologia
Hipermetropia que solament es pot corregir amb l’ús de lents convergents.

manifest de duana c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Document que el ferrocarril presenta a la duana indicant la mercaderia que transporta.
es manifiesto de aduana
fr manifeste de douane

manifestació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a.
en response subst.

manifestació de la corrosió c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Korrosionserscheinung f.
en manifestation of corrosion subst.
es manifestación de la corrosión c. nom. f.
fr manifestation de la corrosion c. nom. f.

manifestació emocional c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a.
en emotional response subst.

manifestar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Donar a conèixer obertament o públicament.
Ex.: L’alcalde ha manifestat que l’Ajuntament ha retallat el pressupost municipal.
Sin. compl.: assenyalar2 v. tr., exposar v. tr., expressar v. tr., proferir v. tr.
es expresar, proferir, señalar, verter

manifestar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Declarar el pensament o el propòsit propis.
Ex.: S’han manifestat en contra dels canvis en la normativa vigent.
es manifestarse