Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veurecontramarcar1 (DJC)
 numismàtica
veurecontramarcar2 (DJC)
 numismàtica
veuredemarcar (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuredemarcar (ATGC)
 geografia
veuredestral de marcar (VOCFOR)
 eines. elements de seguretat
veureestella de marcar el medís (BMC)
 activitats i oficis nàutics
 fraseologia
veureestella de marcar l’estamenera (BMC)
 activitats i oficis nàutics
 fraseologia
veureferro de marcar (DRAMAD)
 ramaderia
veuremarcar (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuremarcar1 (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Cerca marcar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contramarcar1 v. tr.
Diccionari jurídic
numismàtica
Posar la contramarca {en una moneda}.
Ex.: Contramarcaren el trentí amb un escudet barceloní.
es contramarcar

contramarcar2 v. tr.
Diccionari jurídic
numismàtica
Aplicar una marca de punxó {sobre una moneda} per a certificar-ne l’autenticitat, per a variar-ne el valor o per a donar curs a una moneda forana.
Ex.: Les monedes es falsificaren en suficient quantitat perquè el Consell decidís recollir-los i contramarcar els autèntics, a mitjan 158.
es contramarcar

demarcar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

demarcar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Assenyalar els límits {d’un territori o d’un terreny}.

destral de marcar c. nom. f.
Vocabulari forestal
eines. elements de seguretat

estella de marcar el medís c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
fraseologia
Plantilla que, juntament amb el gàlib i l’estella de marcar l’estamenera, serveix per a generar la forma de la nau.

estella de marcar l’estamenera c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
fraseologia
Plantilla que, juntament amb el gàlib i l’estella de marcar el medís, serveix per a generar la forma de la nau.

ferro de marcar m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Instrument de ferro, amb un mànec i un dibuix identificatiu, que, ja sigui amb foc o per congelació amb nitrogen líquid, serveix per marcar un animal.
es hierro m.

marcar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Induir radioactivitat a un element o substància per tal de poder-lo detectar i seguir-ne els desplaçaments.

marcar1 v. tr.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
V.: marcar2 v. tr.