Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 67 (661 registres)
veureabrasiĂł marina (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureabrasiĂł marina (ATGC)
 geografia
veureacalcĂşlia primĂ ria (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaccent primari (GTG)
veureĂ cid fumĂ ric (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid fumĂ ric (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veureĂ cid fumĂ ric (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureadenoma mamari (VOCBIOREP)
 biologia
veureadenoma mamari (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 oncologia i radioterĂ pia
 sinologia
veureafecciĂł legitimĂ ria (DJC)
 dret
Cerca mari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abrasiĂł marina f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Erosió marina a les costes exercida esp. per l’onatge.
en marine abrasion
es abrasiĂłn marina
fr abrasion marine

abrasiĂł marina c. nom. f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
AcciĂł destructora del mar en certes costes que fa que aquestes retrocedeixen.
Ex.: En els caps de Sant Antoni, Sant MartĂ­ i la Nau, de la costa valenciana, s’observen plataformes d’abrasiĂł marina d’entre 25 i 50 m d’altitud.

acalcĂşlia primĂ ria f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia anaritmètica.
Sin. pref.: acalcúlia anaritmètica f.

accent primari m.
Glossari de termes gramaticals
Accent més prominent o principal d’una seqüència fònica.
Ex.: Tots els quadres del museu eren importants
GEIEC: 3.2.3
Ant.: accent secundari
Sin.: accent principal
es acento principal m.

Ă cid fumĂ ric c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en fumaric acid subst.

Ă cid fumĂ ric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
miscel·lània
quĂ­mica
Àcid trans-butendioic, de fórmula HCOOCH= CHCOOH. És un àcid dibàsic insaturat que es troba en algunes plantes. El seu isòmer és l’àcid maleic (àcid cis-butendioic). És emprat en la fabricació de resines i com a acidulant en productes alimentaris.

Ă cid fumĂ ric m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en fumaric acid subst.
es ácido fumárico m.

adenoma mamari c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
biologia
en breast adenoma subst.
es adenoma mamario c. nom. m.

adenoma mamari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
oncologia i radioterĂ pia
sinologia
Adenoma de la glàndula mamària amb exclusió de l’adenoma del mugró i dels tumors benignes de la mamella del tipus de glàndula salival o de glàndula sudorípara. Hom en distingeix tres varietats anatomopatològiques: tubular, lactífer i apocrí. L’adenoma tubular és un tumor solitari, ben circumscrit i dur, caracteritzat microscòpicament per la presència de paquets de túbuls petits formats per una capa de cèl·lules epitelials i una altra de cèl·lules mioepitelials. La subvarietat d’adenoma ductal amb trets tubulars s’associa amb la síndrome de Carney. L’adenoma lactífer és un tumor únic o múltiple que s’observa durant l’embaràs o el puerperi, ben circumscrit i lobulat, format microscòpicament per glàndules proliferants amb cèl·lules secretores cuboïdals. L’adenoma apocrí es constitueix exclusivament per cèl·lules apocrines.
Sin. compl.: mastadenoma, mastoadenoma

afecciĂł legitimĂ ria c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Garantia del dret de la llegĂ­tima.
es afecciĂłn legitimaria