Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureànode massís de magnesi (GLOSCOR)
veureaprenentatge massís (VPCA)
veureassaigs massissos (VPCA)
veurebiga massissa (LMC)
 construcció
veureestructura massissa (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureestructura massissa (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureestructura massissa (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureextinció massissa (VPCA)
veureinundació massissa (VPCA)
veurellosa massissa (LMC)
 construcció
Cerca massís a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ànode massís de magnesi c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Magnesium-Blockanode f.
en magnesium bloc anode subst.
es ánodo macizo de magnesio c. nom. m.
fr anode massive au magnesium c. nom. f.

aprenentatge massís c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en massed learning subst.

assaigs massissos c. nom. m. pl.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en massed trials subst.

biga massissa f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: biga d’ànima plena f.
de Vollwandträger
en plain web beam, solid web beam
es viga de alma llena, viga maciza
fr poutre à âme pleine

estructura massissa f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Fase contínua del sòl o estructura del sòl mancada d’agregats (angl. peds) i de porus; freqüent als horitzons baixos.
Ant.: estructura fragmentària f.
Sin. compl.: estructura contínua f.
en massive structure
es estructura masiva
fr structure continue, structure massive

estructura massissa c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Sin. compl.: estructura contínua c. nom. f.
en massive structure subst.
es estructura maciza c. nom. f.
fr structure continue c. nom. f.

estructura massissa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
A escala macroscòpica, disposició natural de partícules elementals d’un sòl (argila, llim, sorra i molt poca matèria orgànica) sense arribar a formar unitats estructurals o agregats per absència de fissures i per la cohesió de les partícules entre elles. Té una porositat escassa, fet que és molt desfavorable per a l’emmagatzematge i el flux de l’aigua i els gasos, cosa que condiciona el moviment de l’aigua en el sòl, l’activitat biològica i la penetració de les arrels.
Els prismes de més de 30 cm de diàmetre s’inclouen en l’accepció estructura massissa, si no hi ha cap subestructura que els divideixi.
Sin. compl.: estructura contínua c. nom. f.
en massive structure
es estructura maciza
fr structure continue
gl estrutura contínua, estrutura maciza
pt estrutura maciça

extinció massissa c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en massed extinction subst.

inundació massissa c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en massed flooding subst.

llosa massissa f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Massivplatte
en solid paving-stone, solid slab
es losa maciza
fr dalle pleine