Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (50 registres)
veurecresta de la matriu de l’ungla (DEM)
 dermatologia
 Ă˛rgans i sistemes
veuredesorciĂł/ionitzaciĂł per lĂ ser assistida per matriu (AQQ)
 quĂ­mica
veuredesorciĂł-ionitzaciĂł per lĂ ser assitida per matriu (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureefecte de matriu (AQQ)
 quĂ­mica
veureelement de la matriu de densitat (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureelement de la matriu de superposiciĂł (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureelement de matriu d’un operador (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureelement de matriu de l’operador de Fock (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureescriptura matriu (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret notarial
veureespectrofotòmetre de matriu de fotodíodes (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca matriu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cresta de la matriu de l’ungla f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les prominències vasculars longitudinals de la matriu de l’ungla.
Sin. compl.: cresta del llit unguial

desorciĂł/ionitzaciĂł per lĂ ser assistida per matriu c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: MALDI
quĂ­mica
Tècnica relativament suau per a introduir ions macromoleculars, intactes i predominantment d’una càrrega, dins una fase gasosa. Una mescla sòlida íntima de l’anàlit i un gran excés d’una molècula petita absorbent de l’ultraviolat són irradiats per una pulsació de làser ultraviolat. La molècula petita (la matriu) absorbeix la radiació, és ionitzada, s’evapora i s’expandeix en un raig supersònic que porta l’anàlit a la fase gasosa. Aparentment, els ions de la matriu transfereixen la càrrega a l’anàlit.
en matrix-assisted laser desorption/ionization subst.

desorciĂł-ionitzaciĂł per lĂ ser assitida per matriu c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
sigla: MALDI
bioquĂ­mica
en matrix-assisted laser desorption-ionization subst.

efecte de matriu c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Canvi en el senyal analític causat per qualsevol component de la mostra que no és l’anàlit.
en matrix effect subst.

element de la matriu de densitat c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 36
en density matrix element subst.

element de la matriu de superposiciĂł c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 36
en overlap matrix element subst.

element de matriu d’un operador c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 33
en matrix element of operator subst.

element de matriu de l’operador de Fock c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 36
en matrix element of the Fock operator subst.

escriptura matriu c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret notarial
Escriptura original que el notari o notària ha de redactar sobre l’acte o contracte sotmès a la seva autoritazació, signat pels atorgants, pels testimonis instrumentals o de coneixement, si s’escau, i signat pel notari o notària.
V. t.: escriptura pĂşblica c. nom. f.
es escritura matriz

espectrofotòmetre de matriu de fotodíodes c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en photodiode array spectrophotometer subst.