Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veurealmenara (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureanomenar (DJC)
 dret públic
veureanomenar (NOV)
 enginyeria
veureatermenar (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureatermenar (DJC)
 dret
veurecognomenar (DJC)
 dret civil
veureeixamenar (DRAMAD)
 ramaderia
veureeixamenar-se (DRAMAD)
 ramaderia
veureenllumenar (NOV)
 enginyeria
veureenllumenar (DPF)
 transport ferroviari
Cerca menar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

almenara f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Obra construïda al llarg d’un canal per distribuir i controlar l’aigua que hi circula. Està composta d’estructures simples, com ara sobreeixidors laterals de seguretat, comportes, divisors de cabal i mesuradors de nivell, entre altres.
Si està situada a la cua, s’anomena desguàs final o desguàs terminal i serveix per desguassar l’aigua sobrant, per donar sortida als sediments que es dipositen al canal o per buidar el tram d’aigües avall.
Sin. compl.: canal d’evacuació c. nom. m.
en escape, check structure, tail scape
es almenara
fr canal de décharge, ouvrage de décharge aval
gl almenara
pt canal

anomenar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Esmentar pel seu nom.
Ex.: Durant la conferència, organitzada pel Consell Comarcal del Priorat, van anomenar-lo tres vegades.
Sin. compl.: apel·lar1 v. tr.
es nombrar

anomenar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 92 de la primera sèrie.

atermenar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. pref.: fitar v. tr.

atermenar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Assenyalar els límits o termes {d’una propietat}.
Ex.: L’Administració atermenarà les propietats mitjançant un procediment administratiu.
es deslindar

cognomenar v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Designar {algú} pels cognoms o per un cognom.
Ex.: El primer magnat que es cognomenà Montcada fou Guillem de Muntanyola. En obtenir el domini del castell, passaren a cognomenar-se amb el nom d’aquest.
es apellidar

eixamenar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Fer formar artificialment un eixam a les abelles que han d’abandonar un rusc molt poblat perquè formin una altra colònia.
es enjambrar v. tr.

eixamenar-se v. pron.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Formar, les abelles, un eixam.
es enjambrarse v. pron.

enllumenar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 16 de la segona sèrie.

enllumenar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Donar llum a un objecte o recinte.