Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 20 (194 registres)
veureacte sacramental (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veureal·lucinació elemental (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veurealteració comportamental (VPCA)
veureanàleg experimental (VPCA)
veureanàlisi elemental (AQQ)
 química
veureanàlisi experimental de la conducta (VPCA)
veureaprenentatge instrumental (VPCA)
veureaprenentatge mental (VPCA)
veurearbre monumental (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veurearbre monumental (DJC)
 dret
Cerca mental a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte sacramental m.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en auto sacramental subst.
es auto sacramental m.

al·lucinació elemental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Percepció de sensacions elementals, com audició de sorolls (acúfens), visió de llums o d’espurnes (fotòpsies), etc.

alteració comportamental c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia i col·lab. 1977.
V. t.: alteració f., trastorn m.
en behavior disorder subst.

anàleg experimental c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en experimental analogue subst.

anàlisi elemental c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en elemental analysis subst.

anàlisi experimental de la conducta c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Castellanos 1975; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en experimental analisis of behavior subst.

aprenentatge instrumental c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia i Garau 1973.
en instrumental learning subst.

aprenentatge mental c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en mental learning subst.

arbre monumental c. nom. m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits

arbre monumental c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Arbre declarat objecte de mesures de protecció especials per la singularitat que té.
es árbol monumental