Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 81 (810 registres)
veureaberròmetre (DEM)
 fĂ­sica
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
veureabsorciòmetre (DUQ)
 quĂ­mica
veureabsorciòmetre (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 quĂ­mica
veureabsorciòmetre (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veureacceleròmetre (DGEOL)
 geofĂ­sica
veureacceleròmetre (DPF)
 transport ferroviari
veureactòmetre (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 neurologia
veureadipòmetre (DEM)
 dermatologia
 material mèdic i ortopèdic
veureadmetre (DJC)
 dret penal
veureadmetre (NOV)
 enginyeria
Cerca metre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aberròmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Instrument per a mesurar una aberració òptica o l’error en una observació.

absorciòmetre m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Aparell que mesura l’absorció d’energia radiant per una mostra, en una banda més o menys ampla de l’espectre.
V.: colorĂ­metre m.

absorciòmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
quĂ­mica
Aparell per a mesurar la solubilitat dels gasos.

absorciòmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Instrument per a mesurar la capa de líquid absorbit entre dues làmines de vidre per capil·laritat.

acceleròmetre m.
Diccionari de geologia
geofĂ­sica
Instrument emprat en sísmica destinat a enregistrar l’acceleració del subsòl, el qual és un sismòmetre construït de manera que el seu període natural d’oscil·lació sigui molt més petit que el del terreny.
en accelerometer
es acelerĂłmetro
fr accéléromètre

acceleròmetre m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Aparell per mesurar acceleracions, molt emprat en els estudis de moviments i confort dels vehicles.
es acelerĂłmetro
fr accéléromètre

actòmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
neurologia
Aparell per a mesurar el grau d’activitat, útil per a l’estudi de les hipercinèsies.

adipòmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
material mèdic i ortopèdic
Instrument per a mesurar el gruix del plec cutani.

admetre v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
El jutge o jutgessa o el tribunal, acceptar {una petició} durant el procés judicial.
Ex.: El jutge va admetre el recurs de cassació. S’ha admès la demanda a tràmit i s’ha assenyalat el dia per a l’acte de judici.
es admitir

admetre v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 51 de la segona sèrie.