Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (125 registres)
veureacolliment en una quarta part dels milloraments (DJC)
 dret civil
veureacte de millor gaudi (DJC)
 dret civil
veureamillarament (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureamillarament1 (DJC)
 història del dret
veureamillarament (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureamillarament2 (DJC)
 dret públic
veurearmilla salvavides (BMC)
 bastiments
veureassociació a compres i millores1 (DJC)
 història del dret
veureassociació a compres i millores2 (DJC)
 dret civil
veureBeard, George Miller (DEM)
 epònims
Cerca mill a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acolliment en una quarta part dels milloraments c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
A les Pitiüses, règim econòmic matrimonial tradicional, pactat en espòlits, en què l’esposa tenia dret, a l’extinció del règim, a una quarta part dels béns adquirits per l’espòs durant el matrimoni.
V. t.: espòlits m. pl.
es acogida en una cuarta parte de las mejoras, acogimiento en una cuarta parte de las mejoras

acte de millor gaudi c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte jurídic per mitjà del qual es pretén una millor gestió econòmica d’una cosa comuna.
es acto de mejor disfrute

amillarament m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es amillaramiento m.

amillarament1 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Acte periòdic que duien a terme els ajuntaments per a conèixer la riquesa rústica, pecuària i urbana dels contribuents del municipi.
es amillaramiento

amillarament m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Registre administratiu (padró) de béns, generalment immobles, amb la descripció literal de les parcel·les. Constitueix un antecedent del cadastre.
La seva implantació a Espanya va estar lligada a la reforma tributària impulsada pel ministre Alejandro Meléndez Mon, que va establir la contribució d’immobles, cultius i ramaderia, amb la Llei Mon, promulgada el 1845. Consistia en relacions numerades i per ordre alfabètic dels primers cognoms de tots els propietaris d’un municipi, en què es recollien els seus béns i rendes per derivar-ne l’impost territorial.
V. t.: cadastre m.
es amillaramiento
fr millage
gl amillaramento

amillarament2 m.
Diccionari jurídic
dret públic
Padró de béns, generalment immobles, d’aquells municipis en què l’Administració encara no ha fet el cadastre.
es amillaramiento

armilla salvavides c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Armilla de lona que conté peces de suro o d’una altra substància molt lleugera i que va proveïda d’unes vetes amb les quals hom se la corda (b. m. 013).

associació a compres i millores1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Constitució d’una societat o comunitat econòmica i patrimonial participada de tipus familiar mitjançant una clàusula estipulada en capítols matrimonials per part del cònjuge que gaudia d’una millor situació econòmica a favor de l’altre.
es asociación a compras y mejoras

associació a compres i millores2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Règim econòmic matrimonial de dret local, en què cada cònjuge pot associar l’altre a les compres i millores que dugui a terme durant el matrimoni.
es asociación a compras y mejoras

Beard, George Miller n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Psiquiatre nord-americà, 1839-1883.