Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (28 registres)
veureAlmirall i Llozer, ValentĂ­ (DJC)
 biografia
veureàncora de l’almirallat (BMC)
 parts de bastiments
veuredibuix mitjançant un mirall (VPCA)
 aprenentatge
veuredibuixar a través d'un mirall (VPCA)
 aprenentatge
veuredibuixar mitjançant un mirall (VPCA)
 aprenentatge
veureestereoscopi de miralls (VOCFOR)
 instruments de mesurament i eines
veureimatge de mirall (DEM)
 fĂ­sica
veurelectura mitjançant un mirall (VPCA)
 aprenentatge
veureleucèmia de cèl·lules de mirall de mànec (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
 oncologia i radioterĂ pia
veureleucèmia de mirall de mànec (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
 oncologia i radioterĂ pia
Cerca mirall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Almirall i Llozer, ValentĂ­ n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia

àncora de l’almirallat c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments
Àncora de cep, de ferro i mòbil, per tal de poder ésser plegada al llarg de la canya i facilitar l’estiba.

dibuix mitjançant un mirall c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aprenentatge
en mirror drawing subst.

dibuixar a través d'un mirall c. v.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en mirrow drawing v.

dibuixar mitjançant un mirall c. v.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aprenentatge
en mirrow drawing v.

estereoscopi de miralls c. nom. m.
Vocabulari forestal
instruments de mesurament i eines

imatge de mirall f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Representació correcta d’un objecte, llevat de la relació dreta-esquerra; tal com ocorre en la imatge reflectida per un mirall.

lectura mitjançant un mirall c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aprenentatge
en mirror reading subst.

leucèmia de cèl·lules de mirall de mànec f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
oncologia i radioterĂ pia
Leucèmia limfoblàstica o mieloblàstica en què un 30 % o més de les cèl·lules tenen una prolongació protoplasmàtica que els dóna l’aspecte d’un mirall de mànec. El curs sol ésser molt lent.

leucèmia de mirall de mànec f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
oncologia i radioterĂ pia
Leucèmia limfoblàstica o mieloblàstica en què un 30 % o més de les cèl·lules tenen una prolongació protoplasmàtica que els dóna l’aspecte d’un mirall de mànec. El curs sol ésser més lent.