Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureangle d’obertura del plec (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureangle de cobertura del cap femoral (DEM)
 anatomia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecapa de cobertura (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecobertura (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecobertura1 (DJC)
 dret
veurecobertura (NOV)
 enginyeria
veurecobertura2 (DJC)
 dret
veurecobertura aèria (VOCFOR)
 fotointerpretació forestal
veurecobertura vegetal (DCA)
 ecologia
veureconreu de cobertura (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
 preparació i plantació
Cerca obertura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle d’obertura del plec m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Angle díedre d’un plec qualsevol format pels dos plans tangents a les línies d’inflexió dels dos flancs d’aquest plec. Hom pot qualificar aquests angles de: suau, 180-120° (gentle); obert, 120-70° (open); tancat, 70-30° (close); estret, 30-0° (tight), i isoclinal, 0°.
Sin. compl.: angle del plec m.
en interlimb angle
es ángulo de apertura de un pliegue, ángulo del pliegue
fr angle d’ouverture du pli, angle de serrage, angle du pli

angle de cobertura del cap femoral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Angle format per dues línies que passen pel centre del cap femoral, una de les quals és paral·lela a l’eix del cos i l’altra és tangent a la vora externa de l’acetàbul. Normalment és superior a 25º. Per sota de 20º tradueix una displàsia de maluc.
Sin. compl.: angle de Wiberg

capa de cobertura c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En mineria, material estèril consolidat o solt que es troba damunt d’un jaciment mineral o una roca d’interès econòmic (p. e., carbó), que ha de ser travessat o remogut per procedir a l’explotació del recurs. La potència i el tipus de materials que constitueixen la coberta poden determinar el sistema d’explotació: mineria subterrània o mineria a cel obert. La proporció entre el material de la coberta i el dipòsit mineral s’anomena ràtio de cobertura i com més alta sigui aquesta relació, menys rendible serà l’explotació a cel obert. Per exemple, la seqüència d’explotació de carbó a cel obert hauria de consistir: 1) decapatge per retirar i reservar el material edàfic; 2) perforació i voladura per desplaçar la capa de cobertura; 3) retirar els estèrils; i 4) extreure el carbó.
V. t.: decapatge m., deixies f. pl., ganga f., jale m., materials estèrils c. nom. m. pl., mena f.
en overburden
es capa de cobertura
fr recouvrement

cobertura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mesura de l’extensió d’un servei ideat per a ésser aplicat a tota la població, per exemple, la cobertura vacunal. S’expressa en forma de percentatge.

cobertura1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de cobrir un lloc de treball.
Ex.: La cobertura d’una baixa. La cobertura d’una vacant. La cobertura dels càrrecs més importants de l’empresa.
es cobertura

cobertura f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 39 de la quarta sèrie.
es cobertura f.
fr couverture f.
it copertura f.

cobertura2 f.
Diccionari jurídic
dret
Abast d’un contracte o una norma.
Ex.: La cobertura d’una assegurança. La cobertura de la llei.
es cobertura

cobertura aèria c. nom. f.
Vocabulari forestal
fotointerpretació forestal

cobertura vegetal f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Percentatge de la superfície de sòl cobert per la projecció vertical de les capçades dels arbres. En general, la cobertura vegetal s’expressa en una escala de cinc graus, en la qual el grau 5 correspon a una cobertura vegetal d’entre el 70 % i el 100 %, i el grau 1, a un 5 %.
en cover subst., coverage subst.
es cobertura vegetal f.
fr recouvrement m.

conreu de cobertura c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
preparació i plantació