Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (55 registres)
veureamb aquest objectiu (DJC)
 dret
veureamb l’objectiu de (DJC)
 dret
veureamb l’objectiu que (DJC)
 dret
veurecamp de l’objectiu (DEM)
 física
veurecorrelat objectiu (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veuredret penal objectiu (DJC)
 dret públic
veureestabliment d’una inflació objectiu (FONECO)
 economia
veureinflació objectiu (FONECO)
 economia
veureobjectiu | objectiva (CINZ)
 zoologia
veureobjectiu (VOCFOR)
 fotointerpretació forestal
Cerca objectiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amb aquest objectiu loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A aquest efecte.
Ex.: La llei estableix que no es pot fumar en espais tancats; amb aquest objectiu, la Generalitat portarà a terme inspeccions de sanitat a tot l’àmbit d’aplicació.
Sin. pref.: a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

amb l’objectiu de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat de.
Ex.: S’incrementarà la dotació inicial d’aquesta convocatòria amb l’objectiu de promocionar la indústria catalana.
Sin. pref.: amb la finalitat de loc. prep.
es al objeto de, con objeto de

amb l’objectiu que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat que.
Ex.: S’han seleccionat projectes d’innovació educativa amb l’objectiu que la reforma comporti un canvi en el sistema educatiu.
Sin. pref.: amb la finalitat que loc. conj.
es al objeto de que, con objeto de que

camp de l’objectiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Valor angular determinat per la màxima extensió de l’escena que l’objectiu té davant i que és capaç de reproduir nítidament sobre el pla focal.

correlat objectiu m.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en objective correlative subst.
es correlato objetivo m.

dret penal objectiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
V.: dret penal c. nom. m.

establiment d’una inflació objectiu c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Estratègia de política monetària que exigeix que un banc central faci públic l’objectiu que persegueix pel que fa a la taxa d’inflació i elabori una política monetària adequada per a assolir-lo.
en inflation targeting subst.

inflació objectiu c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en Inflation target subst.

objectiu | objectiva adj.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Manifestament vertader, que no és una qüestió d'opinió personal (en contraposició a subjectiu|subjectiva).
en objective adj.

objectiu m.
Vocabulari forestal
fotointerpretació forestal
es objetivo m.