Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veuredesocupació1 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredesocupació2 (DJC)
 dret
veuredesocupació friccional (DJC)
 dret
veurediscinèsia ocupacional (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
 neurologia
veureexpedient de regulació d’ocupació (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureexpedient de regulació temporal d’ocupació (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureocupació (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureocupació (FONECO)
 economia
veureocupació (DJC)
 dret
veureocupació (DPF)
 transport ferroviari
Cerca ocupació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desocupació1 f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Atur.
Sin. pref.: atur m.
es desempleo, desocupación, paro

desocupació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Manca d’ocupació.
es desocupación

desocupació friccional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Desocupació per canvi de treball.
es desocupación friccional

discinèsia ocupacional f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
neurologia
Espasme neuròtic professional.
Sin. compl.: discinèsia professional

expedient de regulació d’ocupació c. nom. m.
Diccionari jurídic
sigla: ERO
dret del treball i de la seguretat social
Procediment administratiu que permet a una empresa acomiadar col·lectivament, suspendre temporalment o reduir la jornada d’una part la plantilla o tota per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major.
V. t.: acomiadament m., expedient de regulació temporal d’ocupació c. nom. m., suspensió del contracte de treball c. nom. f.
es expediente de regulación de empleo, ERE

expedient de regulació temporal d’ocupació c. nom. m.
Diccionari jurídic
sigla: ERTO
dret del treball i de la seguretat social
Procediment administratiu que permet a les empreses suspendre o reduir la jornada laboral dels contractes de tota la plantilla o d’una part dels treballadors, durant un temps limitat, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major.
V. t.: acomiadament m., expedient de regulació d’ocupació c. nom. m., suspensió del contracte de treball c. nom. f.
es expediente de regulación temporal de empleo, ERTE

ocupació f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

ocupació f.
Fonaments d’economia
economia
Treball o una altra activitat en què s’empra el temps amb retribució o guany.
V. t.: població ocupada c. nom. f.
en employment subst.

ocupació f.
Diccionari jurídic
dret
Situació provinent de la presa de possessió, amb títol o sense, d’un bé material.
es ocupación

ocupació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’ocupar-se un circuit, via, etc.
es ocupación
fr occupation