Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecèl·lula d’Opalski (DEM)
 citologia
 neurologia
 semiologia
veurecostums municipals (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 història del dret
veureĂ­ndexs principals (DGEOL)
 cristal·lografia
veuremoments d’inèrcia principals (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureOpalski, Adam (DEM)
 epònims
veurepalsa (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureposar pals a les rodes (NOV)
 enginyeria
veurePrograma de gestiĂł de residus municipals de Catalunya (DJC)
 dret ambiental
veuresuperfamĂ­lia de transportadors principals (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veuretorbera palsa (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 glacialisme i periglacialisme
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Cerca pals a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cèl·lula d’Opalski f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
neurologia
semiologia
Cèl·lula alterada de la neuròglia dels nuclis de la base del cervell, característica de la degeneració hepatolenticular de Wilson.

costums municipals c. nom. m. pl.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
història del dret
Dret propi d’un municipi o d’una comunitat humana establerta que regia les relacions dels seus habitants entre si i amb llur senyor o senyora feudal.
es costumbres municipales

Ă­ndexs principals m. pl.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
ĂŤndexs de refrigència corresponents als tres eixos ortogonals d’una indicatriu òptica escalena biaxial α, β, γ (ng, nm, mp), o d’una indicatriu el·lipsoide de revoluciĂł ε, ο (o ng, np).
en principal refractive indices
es Ă­ndices principales
fr indices principaux

moments d’inèrcia principals c. nom. m. pl.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 40
en principal moments of inertia subst. pl.

Opalski, Adam n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge polonès, 1897-1963.
V.: cèl·lula d’Opalski f.

palsa m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Turonet més o menys circular, de 5 a 6 m de diàmetre i uns 2 o 3 d’alçada, amb un nucli lenticular de glaç format per segregació dins o sota la torba o el sòl, o en els llacs àrtics de Lapònia.
en palsa
fr palse

posar pals a les rodes loc. v.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Castellanisme.
Vegeu pàgina 53 de la quarta sèrie.

Programa de gestiĂł de residus municipals de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret ambiental
V.: residu municipal c. nom. m.

superfamĂ­lia de transportadors principals c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en major facilitator superfamily subst.

torbera palsa f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
glacialisme i periglacialisme
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Torbera de la tundra boscosa, fora de la zona boreal (temperatura mitjana anual <−1 °C), que forma petits pujols (palsa, pl. palsen) de 2-3 m d’alçada i 10-35 m de diĂ metre, coberts de torba, originats per l’acciĂł conjunta de l’acumulaciĂł torbosa i la segregaciĂł de glaç, que forma lentilles al nucli.
en palsa bog
es turbera palsa
fr tourbière palse