Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 32 (313 registres)
veureaiguapedra (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurealgeps en pedra (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebloc de pedra (VOCFOR)
 materials, eines i m√†quines
veurebloc de pedra (LMC)
 construcci√≥
veurebomba de pedra tosca (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurecarbó de pedra (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sediment√†ria
veurecarbó de pedra (ATGC)
 geografia
veurecarbó de pedra (DCA)
 geologia
veurecristall de pedra d’esmolar (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 urologia
veureEdat de la Pedra (TTG)
 geologia
Cerca pedra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aiguapedra f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Barreja de pluja i calamarsa.

algeps en pedra m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Algeps sense calcinar.
Sin.: algeps cru m. pl.

bloc de pedra c. nom. m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

bloc de pedra m.
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
construcció
de Steinblock
en stone block
es bloque de piedra
fr bloc de pierre

bomba de pedra tosca f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bomba de pumicita.
fr bombe en forme de larme

carbó de pedra m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Carb√≥ mineral, roca estratificada organ√≤gena negra o de color marr√≥ fosc, que pot servir de combustible, formada per l‚Äôacumulaci√≥ de restes de mat√®ria org√†nica, esp. de vegetals i de productes de llur descomposici√≥; per una diag√®nesi (la carbonitzaci√≥) o metamorfisme moderat, esp. pressi√≥ i temperatura, i segons la natura de la mat√®ria vegetal inicial, se‚Äôn deriven diverses categories de carb√≥ que hom classifica segons l‚Äôenriquiment en C i la p√®rdua d‚ÄôH i O en torba, 52-65 % de C; lignit, 65-75 % de C; carbons bituminosos o hulles, 75-92 % de C, i antracita, 92-95 % de C. Els carbons s√≥n pr√†cticament insolubles en cloroform i en cloronaftal√® en ebullici√≥, la qual cosa els distingeix dels naftabetums i, particularment, dels asfaltoides; poden √©sser dividits en dos grans grups: carbons h√ļmics (s√≥n els grans grups anotats m√©s amunt) i carbons saprop√®lics.
Sin. compl.: carbó fòssil m., carbó mineral m.
en coal
es carbón de piedra
fr charbon de terre

carbó de pedra c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Carbó fòssil, de color fosc o negre, format al llarg de períodes geològics per la descomposició parcial de la matèria vegetal sense contacte amb l’aire.
Sin. compl.: carbó mineral c. nom. m.

carbó de pedra m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Carbó fòssil, de color fosc o negre, format al llarg de períodes geològics per la descomposició parcial de matèria vegetal fora de l’accés de l’aire.
Sin. compl.: carbó mineral m.
en coal subst.
es carbon de piedra m.
fr charbon de terre m.

cristall de pedra d’esmolar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
urologia
Cristall de xantina que, ocasionalment, hom troba a l’orina.
en whetstone crystal

Edat de la Pedra c. nom. f. obs.
Una taula dels temps geològics
geologia
Nom donat a les primeres fases de la Prehist√≤ria, anteriors a l'√ļs dels metalls, segons una divisi√≥ tripartida de la prehist√≤ria, establerta vers el 1820 per l'Arque√≤leg dan√®s C. J. Thomsen: Edats de la Pedra, del Bronze i del Ferro. El terme, molt emprat durant el s. XIX, ha decaigut, car l'edat de la pedra no correspon a un mode √ļnic de vida. Ha estat substitu√Įt generalment pels termes de Paleol√≠tic (edat de la pedra tallada), d'economia de ca√ßadors i recol¬∑lectors, i Neol√≠tic (edat de la pedra polida) amb economia agropecu√†ria, amb un per√≠ode intermediari, el Mesol√≠tic o Epipaleol√≠tic.
V.: Prehistòria f.
en Stone Age subst.
es Edad de la Piedra c. nom. f.
fr acircumbaixge de la Pierre c. nom. m.