Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veurebé substitutiu imperfecte (FONECO)
 economia
veurebé substitutiu perfecte (FONECO)
 economia
veureclivatge absolutament imperfecte (DGEOL)
 cristal·lografia
 mineralogia: mineralogia general
veureclivatge imperfecte (DGEOL)
 cristal·lografia
 mineralogia: mineralogia general
veureclivatge perfecte (DGEOL)
 cristal·lografia
 mineralogia: mineralogia general
veurecristall perfecte (DGEOL)
 cristal·lografia
veureenzim catalĂ­ticament perfecte (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureenzim cinèticament perfecte (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureeunuc imperfecte (DEM)
 anatomia
 urologia
veurefluid perfecte (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
Cerca perfecte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bé substitutiu imperfecte c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en imperfect substitute subst.

bé substitutiu perfecte c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en perfect substitute subst.

clivatge absolutament imperfecte m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
mineralogia: mineralogia general
Cinquè i darrer dels cinc graus de l’escala de clivatge emprada en mineralogia descriptiva; per ex., el de l’or, el platí, la magnetita.

clivatge imperfecte m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
mineralogia: mineralogia general
Quart dels cinc graus de l’escala de clivatge emprada en mineralogia descriptiva; per ex., el de l’apatita, la cassiterita.

clivatge perfecte m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
mineralogia: mineralogia general
Primer dels cinc graus de l’escala de clivatge emprada en mineralogia descriptiva; per ex., el de la mica.

cristall perfecte m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Cristall real que té molt pocs defectes o poques imperfeccions i que s’acosta al cristall ideal.
en perfect crystal
es cristal perfecto
fr cristal parfait

enzim catalĂ­ticament perfecte c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en catalytically perfect enzyme subst.

enzim cinèticament perfecte c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en kinetically perfect enzyme subst.

eunuc imperfecte m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
urologia
Individu privat només de testicles.
Sin. compl.: espadĂł

fluid perfecte c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Model teòric d’un fluid en el qual és possible descriure’n el moviment sense tenir en compte els efectes de la viscositat i conductivitat tèrmica, perquè se suposa que no hi ha forces que s’oposen al lliscament d’unes partícules fluides sobre les altres. En aquest cas, el fluid en moviment no té cap interacció amb les parets del conducte i els volums del fluid es desplacen tots a la mateixa velocitat.
en Pascal flow
es fluido perfecto
fr fluide parfait, fluide de Pascal
gl fluĂ­do perfecto
pt fluido perfeito