Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 26 (251 registres)
veureacariosi platejada del presseguer (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veureacreciĂł de platja (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureacreixement de platja (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurealtura de plat (AQQ)
 quĂ­mica
veurealtura de plat reduĂŻda (AQQ)
 quĂ­mica
veurealtura equivalent a un plat teòric (AQQ)
 quĂ­mica
veureaplatament terrestre (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofĂ­sica
veureaplatat | aplatada (DGEOL)
 cristal·lografia
veureaplatat | aplatada (BMC)
 fraseologia
veureaplatòmetre (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
Cerca plat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acariosi platejada del presseguer c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Acariosi deguda a l'eriòfid Aculus (Vasates) cornutus que ataca el presseguer i dóna reflex platejat grisenc a les fulles.
en peach silver mite n.
fr acariose argentée c. nom. f.

acreciĂł de platja f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Augment del volum sorrenc d’una platja (o també en un cordó de platja, en una fletxa litoral) a causa d’un balanç positiu entre els aportaments sedimentaris i l’ablació de l’onatge, la qual cosa es tradueix en una progradació.
Ant.: degradaciĂł de platja f.
Sin.: acreixement de platja m.
en beach accretion, growth advance, progradation
es acreciĂłn de playa

acreixement de platja m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Elevament per sedimentació del perfil d’una platja o d’un cordó litoral, cosa que se sol esdevenir en època de bon temps.
Ant.: decreixement de platja m.
Sin.: acreciĂł de platja f.
en beach accretion, shore growth
es acrecimiento de playa
fr engraissement de plage

altura de plat c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sĂ­mb.: H
quĂ­mica
Altura equivalent a un plat teòric.
Sin. pref.: altura equivalent a un plat teòric c. nom. f.
en plate height subst.

altura de plat reduĂŻda c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
En cromatografia, quocient entre l’altura equivalent a un plat teòric i el diàmetre de partícula de la fase estacionària.
en reduced plate height subst.

altura equivalent a un plat teòric c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: HETP
quĂ­mica
Longitud d’una columna cromatogràfica dividida pel nombre de plats teòrics de la columna.
Sin. compl.: altura de plat c. nom. f.
en height equivalent to a theoretical plate subst.

aplatament terrestre m.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofĂ­sica
En geodèsia, relació de la diferència del radi equatorial (a), o semieix major, i el radi polar (b), o semieix menor, amb el radi equatorial: Ap = (a-b)/a = 1/297, segons les mesures preses i admeses al congrés de geodèsia de Madrid (1924), en què (a) = 6.378.388 m i (b) = 6.356.909 m. Actualment, la Terra no és considerada un el·lipsoide rígid sinó elàstic, és a dir, un geoide.
en flattening, oblateness
es achatamiento, aplastamiento
fr aplatissement

aplatat | aplatada adj.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Que té dues dimensions semblants més grans que una tercera.
Ex.: HĂ bit aplatat.
fr aplati

aplatat | aplatada adj.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

aplatòmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Instrument per a determinar la pressiĂł intraocular.
en applanometer