Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veureanatomia pràctica (DEM)
 anatomia
veureclausura pràctica (DGEOL)
 geologia del petroli
veurecorba de pràctica (VPCA)
veuredistribució de la pràctica (VPCA)
veureefecte de la pràctica (VPCA)
veurelímit de la pràctica (VPCA)
veuremillor pràctica ambiental (DCA)
 ecologia
veurepràctic de via | pràctica de via (DPF)
 transport ferroviari
veurepràctica (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurepràctica (VPCA)
Cerca pràctica a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anatomia pràctica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Estudi de l’anatomia mitjançant la dissecció.

clausura pràctica f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
1. Desnivell en metres que hi ha entre la culminació (top) del magatzem de petroli i la superfície de separació aigua-petroli, o aigua-gas, la qual pot ésser igual o inferior a la clausura estructural.
2. Alçada real de la columna impregnada d’hidrocarburs en una trampa.
Sin. compl.: clausura efectiva f.
V.: columna de gas f., columna de petroli f.
es cierre práctico
fr fermeture pratique

corba de pràctica c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en practice curve subst.

distribució de la pràctica c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en distribution of practice subst.

efecte de la pràctica c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en practice effect subst.

límit de la pràctica c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en practice limit subst.

millor pràctica ambiental f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: MPA
ecologia
Aplicació per part d’una empresa de mesures i d’estratègies el més eficaces possibles des del punt de vista ambiental i tenint en compte la jerarquia de prioritats d’aquesta pràctica, que va de la prevenció al tractament.
en best environmental practice subst.
es mejor práctica ambiental f.
fr meilleure pratique environnementale f.

pràctic de via | pràctica de via c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Maquinista o ajudant que acompanya a un altre no familiaritzat amb els senyals, les prescripcions, etc., de la línia que recorre.
es práctico de vía
fr pilote

pràctica f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

pràctica f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Garcia 1974; Tobeña 1977.
en practice subst.