Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureapuntalament (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureapuntalament1 (LMC)
 construcció
veureapuntalament2 (LMC)
 construcció
veureapuntalar (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureapuntalar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurefusta d’apuntalaments (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veurepuntal1 (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurepuntal1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurepuntal (BMC)
 parts de bastiments
veurepuntal (LMC)
 construcció
Cerca puntal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

apuntalament m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Estructura de fusta, de ferro, etc., emprada per a aguantar la volta i els murs d’una mina, d’una galeria.
Sin.: enfustat m., estrebat m.
en shield, timbering
es entibación
fr boisage, cuvelage

apuntalament1 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Abstützen
en propping, shoring, staying
es apuntalamiento
fr étaiement, étayage

apuntalament2 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Ausbau, Zimmerung
en timbering
es entibación
fr blindage

apuntalar v. tr.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. Sostenir amb puntals (o troncs) i taulons els terrenys d’un mur o d’un front d’excavació d’una mina, d’una pedrera per tal d’evitar la caiguda de la roca, els esllavissaments.
2. Per extensió, i amb la mateixa finalitat, fer aguantar amb puntals la volta i els murs d’una mina, d’una galeria, d’un pou.
en to timber
es entibar
fr boiser, cuveler

apuntalar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En prospecció de sòls, instal·lar una estructura de contenció provisional com a mesura de seguretat, en un escandall o en una altra excavació, en sòls molt sorrencs o amb materials incoherents, per evitar riscos d’ensorraments i accidents.
en to scaffold
es entibar
fr étayer
gl apuntalar
pt escorar

fusta d’apuntalaments c. nom. f.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines

puntal1 m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
Sin. compl.: peu dret c. nom. m.

puntal1 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Pal, tauló, forca, etc., clavat o recolzat a terra, que serveix per a sostenir o evitar que caigui alguna cosa.
2. Pal, armadura que sosté una construcció, una excavació, etc., de manera provisional.
Sin. compl.: estàntol m.
en mine prop, prop
es ademe, entibo, estemple, puntal
fr fer de étai, étançon

puntal m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

puntal m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Unterstützung
en prop, shore, stay
es apeo
fr étai, étançon