Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurerecobriment antireflector (AQQ)
 quĂ­mica
veurereflector (VOCLUM)
 luminotècnia
veurereflector | reflectora (VOCLUM)
 luminotècnia
veurereflector (LBC)
 cinema
veurereflector (NOV)
 enginyeria
veurereflector (LBF)
 fotografia
veurerevestiment antireflector (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
Cerca reflector a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

recobriment antireflector c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Recobriment d’un component òptic que serveix per a disminuir-ne la reflexiĂł. Idealment, l’«Ă­ndex de refracciĂł» del recobriment hauria de ser

on n1 és l’índex de refracció del medi que envolta el component òptic i n2 és l’índex de refracció d’aquest component. El gruix del recobriment hauria de ser un quart de la longitud d’ona de la llum que passa pel recobriment. Els recobriments antireflectors també poden ser fets de capes que produeixen una gradació de l’índex de refracció.
en antireflection coating subst.

reflector m.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Dispositiu destinat a modificar la distribució espacial del flux lluminós d’una font basat en el fenomen de la reflexió.

reflector | reflectora adj.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Que produeix una reflexiĂł.
Ex.: SuperfĂ­cie reflectora.

reflector m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en reflector subst.
es reflector m.
fr réflecteur m.

reflector m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 109 de la primera sèrie.

reflector m.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en reflector subst.
es reflector m.
fr réflecteur m.

revestiment antireflector m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Pel·lícula de fluorur de magnesi que hom escampa sobre les lents, per tal de minimitzar les reflexions.
en antireflection coating