Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veurebuf de reflux (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veuredelta de reflux (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurelimfoedema per reflux de quil (DEM)
 angiologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veurenefropatia per reflux (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 nefrologia
 neurologia
 urologia
veurereflux (AQQ)
 quĂ­mica
veurereflux (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ă˛rgans i sistemes
veurereflux1 (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veurereflux (ATGC)
 geografia
veurereflux (BMC)
 geografia i meteorologia nĂ utica
veurereflux2 (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
Cerca reflux a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

buf de reflux m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Cardíac, pansistòlic, d’intensitat uniforme, és produït pel corrent sanguini retrògrad (a contracorrent). Indica una insuficiència valvular.

delta de reflux m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Delta de marea construït pel corrent de reflux a la gola de marea que mira a mar, el desenvolupament del qual depèn de l’oscil·lació de les marees, de la intensitat de l’onatge i dels corrents litorals.
en ebb delta
es delta de reflujo
fr delta de jusant, delta de reflux

limfoedema per reflux de quil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Limfoedema de l’extremitat inferior, produït pel reflux del quil intestinal vers els limfàtics de la cama. Apareix en persones joves, de forma precoç i unilateral, s’acompanya habitualment d’angiomes capil·lars de la pell de l’extremitat afectada o del tronc. Probablement és degut a un defecte congènit dels limfàtics, encara que el poden afavorir elements d’obstrucció del conducte toràcic o dels troncs limfàtics mesentèrics.

nefropatia per reflux f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
nefrologia
neurologia
urologia
Patologia renal produïda pel reflux intrarenal i vesicoureteral d’orina. Es tracta de pèrdua progressiva de parènquima amb esclerosi intersticial i conseqüent deficiència renal.

reflux m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en reflux subst.

reflux m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Pas d’un líquid per un conducte natural en sentit oposat al fisiològic.
de RĂĽckfluss
en backflow, reflux
es reflujo
fr reflux
it riflusso

reflux1 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
1. Moviment d’un líquid que reflueix, o que torna endarrere, oposada a la direcció en què es movia.
2. Marea minvant.
Ant.: flux1 m.
Sin. vulg.: minvada f.
en reflux
es reflujo
fr reflux

reflux m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
1. Moviment de descens de la marea.
V. t.: flux m.
2. Temps de durada del moviment de descens de la marea.

reflux m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
geografia i meteorologia nĂ utica

reflux2 m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Fase de la marea durant la qual té lloc la baixada del nivell de la mar fins que assoleix el nivell de la baixamar o marea baixa.
Ant.: flux2 m.
Sin. compl.: marea minvant f., marea sortint f.
Sin. vulg.: retirada de les aigĂĽes f.
en ebb, ebb current
es reflujo
fr jusant, reflux