Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurerefugi (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veurerefugi (DPESCA)
 pesca
veurerefugi1 (VOCFOR)
 generalitats
veurerefugi1 (DCA)
 ecologia
veurerefugi (ATGC)
 geografia
veurerefugi (DPF)
 transport ferroviari
veurerefugi (DRAMAD)
 ramaderia
veurerefugi2 (VOCFOR)
 generalitats
veurerefugi2 (DCA)
 ecologia
veurerefugi d’excursionistes (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
Cerca refugi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

refugi m.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Àrea biogeogràfica reduïda, d’un hàbitat extens d’una flora o d’una fauna, on aquesta ha romàs aïllada durant un període de temps després que havia estat extingida en quasi la totalitat de l’hàbitat primitiu; aquest fet n’allarga el moment de l’extinció total.
Sin. compl.: asil m.
en refugium
es refugio
fr refuge

refugi m.
Diccionari de pesca
pesca
Recer.
Sin. pref.: recer m.

refugi1 m.
Vocabulari forestal
generalitats
Lloc on és prohibit de caçar o de pescar.
V.: vedat | vedada1 m., reserva2 f.

refugi1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Zona on la fauna està protegida i està prohibit caçar o pescar.
en refuge subst.
es refugio m.
fr refuge m.

refugi m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Lloc que ofereix més o menys seguretat: una balma en cas de tempesta, un port natural, etc.
2. Construcció expressament edificada en un paratge desolat per a salvaguarda de caminants, esportistes, etc.

refugi m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Cavitat feta als túnels de tant en tant, per poder-s’hi ficar els que els travessen a peu en cas d’acostar-se un tren.
es refugio
fr niche, refuge

refugi m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Lloc o construcció on es menen els animals per protegir-los del mal temps o d’algun perill.
es refugio m.

refugi2 m.
Vocabulari forestal
generalitats

refugi2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Lloc o zona on les espècies poden defugir els canvis ambientals adversos i sobreviure. És en aquestes zones on podem trobar colònies d’espècies relictes.
en refuge subst.
es refugio m.
fr refuge m.

refugi d’excursionistes c. nom. m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
fr abri m.