Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 37 (361 registres)
veureabsorbància corregida (AQQ)
 química
veureaigua règia (AQQ)
 química
veureaigua règia (DEM)
 química
veureAnàlisi del Registre Comercial de Fauna i Flora en el Comerç (DCA)
 ciències polítiques
veureanestèsia regional intravenosa (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 angiologia
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanestèsia regional ocular (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 oftalmologia
veureanotació al Registre Civil (DJC)
 dret civil
veureaparell enregistrador (NOV)
 enginyeria
veureaparell registrador (VPCA)
 aparell
veurearqueta de registre (DCA)
 arquitectura
Cerca regi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absorbància corregida c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en corrected absorbance subst.

aigua règia c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Mescla 3:1 (volum/volum) de HCl concentrat (37 % en pes) i HNO3 concentrat (70 % en pes).
en aqua regia subst.

aigua règia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Mescla d’un volum d’àcid nítric i de 3 o 4 volums d’àcid clorhídric, tots dos concentrats. Els alquimistes l’anomenaren aqua regia per la seva acció sobre el rei dels metalls, l’or.
Sin. compl.: àcid hidrocloronítric

Anàlisi del Registre Comercial de Fauna i Flora en el Comerç n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TRAFFIC
ciències polítiques
Xarxa mundial establerta per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (UICN) i el Fons Mundial per a la Natura (WWF) amb oficines repartides per les àrees clau del tràfic il·legal d’espècies, que té per missió el control del comerç internacional d’espècies animals i vegetals i dels productes que en deriven, a més de donar suport al Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES) i d’executar-lo.
en Trade Records Analysis of Fauna and Flora in Commerce n. pr.
es Análisis de los Registros del Intercambio de Fauna y Flora en el Comercio n. pr. m.
fr Analyse des registres du commerce de la faune et de la flore n. pr. f.

anestèsia regional intravenosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
angiologia
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anestèsia regional de l’extremitat superior o de l’extremitat inferior obtinguda mitjançant la injecció intravenosa d’un anestèsic local, mentre hom oclou la circulació sanguínia del membre amb un manegot inflable. Els anestèsics locals més emprats en aquest procediment són la lidocaïna o la prilocaïna. L’anestèsia s’inicia molt ràpidament, amb relaxació profunda dels músculs estriats, i la seva durada depèn del temps que el torniquet romangui inflat. Hi ha un cert risc de toxicitat isquèmica en el moment que es desinfli el manegot isquemiant i entri en circulació sanguínia l’anestèsic local acumulat en l’extremitat, principalment en la inferior.
Sin. compl.: anestèsia de Bier, blocatge anestèsic de Bier, mètode de Bier

anestèsia regional ocular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
oftalmologia
Anestèsia retrobulbar combinada amb el blocatge anestèsic de les branques del nervi facial que innerven el múscul orbicular.

anotació al Registre Civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Nota que una persona fa constar en els llibres del Registre Civil.
es anotación en el Registro Civil

aparell enregistrador c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 56 de la segona sèrie.

aparell registrador c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
Terme documentat a Mira 1921a.
en recorder subst.

arqueta de registre f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Arqueta on es pot prendre una mostra d’aigua.
V. t.: pericó m., registre m.
en register box subst.
es arqueta de registro f.
fr regard de visite m.