Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureassociaciĂł remota (VPCA)
veurecausa remota (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i sĂ­ndromes
veurecomandament remot (DPF)
 transport ferroviari
veurecondicionament remot (VPCA)
veureenergia maremotèrmica (DCA)
 energies
veurehiperemotiu -iva (DEM)
 salut mental
veurehiperemotivitat (DEM)
 psiquiatria
veuremaremot (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geofĂ­sica
veuremaremoto (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geofĂ­sica
veureneurona premotriu (DEM)
 citologia
 neurologia
Cerca remot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

associaciĂł remota c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en remote association subst.

causa remota f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i sĂ­ndromes
Causa que intervé en la producció d’un efecte però no n’és la responsable directa.

comandament remot c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del funcionament normal d’un sistema telecomandat, que pot concedir el comandament local en casos especials.

condicionament remot c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: condicionament de traça c. nom. m.
en remote conditioning subst.

energia maremotèrmica f.
Diccionari de les ciències ambientals
energies
Energia que s’obté de la diferència de temperatura entre les aigües superficials i les del fons marí.
en ocean thermal energy conversion subst.
es energía maremotérmica f.
fr énergie maréthermique f.

hiperemotiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Dit de la persona caracteritzada per la seva hiperemotivitat.

hiperemotivitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
Sensibilitat superior a la normal, amb reaccions emotives exagerades als estĂ­muls afectius; hiperafectivitat.
Sin. compl.: hiperafectivitat

maremot m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geofĂ­sica
Maremoto.

maremoto m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geofĂ­sica
Tsunami.
Sin. abs.: maremot m.
es maremoto
fr raz de marée

neurona premotriu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
neurologia
Neurona que connecta dues neurones motrius: la central i la perifèrica.