Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veuremaresma (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veuremaresma (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia fluvial i lacustre
veuremaresma (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuremaresma1 (DCA)
 geografia
veuremaresma1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuremaresma (ATGC)
 geografia
veuremaresma (BMC)
 geografia i meteorologia nàutica
veuremaresma2 (DCA)
 geografia
veuremaresma2 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuremaresma de manglar (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca resma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

maresma f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu
Sin. compl.: marenda f.
es marisma f.
fr marais m.

maresma f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia fluvial i lacustre
1. Costa baixa inundable per les aigües del mar o d’un riu.
2. Zona propera a la mar, marina.
3. Terreny planer pantanós, localitzat al llarg del litoral, darrere una fletxa, cordó litoral o qualsevol entrant costaner.
4. Plana litoral formada per alluvions marins o fluviomarins, que té el nivell d’inundació pròxim al del mar (esp. durant els temporals) o al de les plenamars o marees vives i al de les plenes.
V. t.: aiguamoll1 m.
Sin. abs.: maresme m.
Sin. vulg.: aiguamar f., aiguamoix m., aiguamort m., aigüerol m., marell m., marenda f., mareny m., marítima f., marjal1 m., salelles f. pl.
en coastal marsh, marsh, swamp
es marisma
fr herbu, marais, marais maritime

maresma f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en salt marsh subst.
es marisma f.
fr marais salin c. nom. m., marais d'eau salé c. nom. m.

maresma1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Costa baixa inundable per les aigües del mar o d’un riu.
en marsh subst.
es marisma f.
fr marais m.

maresma1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Plana litoral d’acumulació ben delimitada que, o bé inunden periòdicament les aigües del mar (a causa de la marea) i les d’un riu, amb resultat d’aigües salobres; o bé té la superfície recoberta permanentment per una làmina d’aigua poc profunda. Presenta un increment progressiu d’elevació des de l’interior cap al mar degut al dèficit relatiu de sedimentació a l’interior, cosa que pot arribar a obstaculitzar la sortida de les aigües cap al mar. Constitueix un ecosistema humit amb plantes herbàcies i arbustives adaptades al medi. Com a exemple cal citar les maresmes del Guadalquivir (Andalusia, Espanya).
Sin. compl.: plana mareal c. nom. f.
en marsh, wet praire
es marisma
fr marais, marais à herbes

maresma f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Terreny baix i pantanós que inunda les aigües del mar, bé sigui per les marees i llurs sobrants, bé sigui per l’encontre de les aigües del mar amb els rius en llurs desembocadures.
Ex.: En la maresma de litoral del Llobregat hi ha l’estany de la Ricarda.
2. Llacuna que forma el mar prop de la riba durant les marees baixes.
Sin. compl.: marenda f., mareny m., maresme m.

maresma f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
geografia i meteorologia nàutica

maresma2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Terreny pantanós localitzat al llarg del litoral, darrere una fletxa o cordó litoral, o qualsevol entrant costaner (golf, badia o estuari). Les maresmes són formades per sediments fins aportats pel mar o pels rius, que sovint les travessen, i dipositats en llocs d’aigües tranquil·les. Solen ser espais d’una gran biodiversitat.
en marsh subst.
es marisma f.
fr marais m.

maresma2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Terreny pla pantanós, localitzat al llarg del litoral, darrere d’una barra o d’un cordó litoral. Amb vegetació predominantment herbàcia, integrada per joncs (Juncus spp.), espadanya (Typha spp.) i altres plantes helòfiles, hidròfiles i halòfiles on, en alguns casos, s’hi pot formar torba.
Sin. compl.: plana mareal c. nom. f.
V. t.: aiguamoll m., halòfita f., vegetació hidròfila c. nom. f.
en marsh, wet praire
es marisma
fr marais, marais à herbes

maresma de manglar f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Ambient costaner tropical protegit de l’onatge inundat temporalment per la marea i ocupat per una formació vegetal adaptada a aquest ambient d’aigües salades (35 ‰) a salobres, amb rels respiratòries, de Rhizophora mangle, Avicennia i d’altres espècies, el qual constitueix un ambient amb molta sedimentació de llots i matèria orgànica.
Sin. compl.: aiguamoll de manglar m.
en mangrove marsh
es marisma de manglar
fr marais à mangrove