Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (88 registres)
veurea frec de roba1 (DJC)
 dret
veurea frec de roba2 (DJC)
 dret
veureactori incumbit probatio (DJC)
 dret romĂ 
veuread probationem (DJC)
 dret romĂ 
veureaerobĂ cter (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 microbiologia i patologia infecciosa
veureaerobĂ cter (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureAgrobacterium tumefaciens (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurealuminoferrobarroisita (VMIN)
 mineralogia
veureaprenentatge de probabilitat (VPCA)
veureararoba (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
Cerca roba a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a frec de roba1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb la base de l’arma a una distància de la pell inferior o igual a l’abast de la flama que surt del canó.
Ex.: L’autòpsia determinarà si el van disparar a frec de roba.
es a quemarropa

a frec de roba2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Disparat amb la base de l’arma a una distància de la pell inferior o igual a l’abast de la flama que surt del canó.
Ex.: La vĂ­ctima presentava un tret a frec de roba.
es a quemarropa

actori incumbit probatio [la] en. fras.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
La cĂ rrega de la prova incumbeix a la part actora.

ad probationem [la] loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Probatori.
Ex.: La forma ad probationem és requerida com a prova d’un negoci.

aerobĂ cter m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
microbiologia i patologia infecciosa
Antic gènere de bacteris (Aerobacter sp) de la família de les enterobacteriàcies, que comprenia bacils gramnegatius aerobis i fermentadors de lactosa amb producció de 2-3 butilenglicol. Les diferents espècies han estat reclassificades dintre dels gèneres Enterobacter, Serratia i Klebsiella.

aerobĂ cter m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Microorganisme del gènere aerobàcter.

Agrobacterium tumefaciens c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: plasmidi inductor de tumors c. nom. m.
en Agrobacterium tumefaciens subst.

aluminoferrobarroisita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en alumino-ferrobarroisite subst.

aprenentatge de probabilitat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en probability learning subst.

araroba f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
miscel·lània
Arbre sud-americà (Andira araroba), de la família de les papilionàcies, productor d’una resina de la qual són obtingudes les pólvores d’araroba emprades en farmàcia dermatològica pel seu contingut en crisarobina.