Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureallau d’arrossegalls (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureanar al rossegall (BMC)
 fraseologia
veurearrossegall (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurearrossegall (ATGC)
 geografia
veurearrossegall (NOV)
 enginyeria
veurearrossegall endoglacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veurearrossegall estratificat (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veurearrossegall glacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veurearrossegall ordenat (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veurearrossegalls1 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
Cerca rossegall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

allau d’arrossegalls c. nom. f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

anar al rossegall c. v.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

arrossegall m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Massa de sediments detrítics, graves, sorres, pedruscall, etc. provinents de l’erosió que és arrossegada per les aigües salvatges, els corrents fluvials o les glaceres.
Sin.: rocall m.
V.: al·luvió f., terra d’al·luvió f.
en debris
es acarreos, arrastres, derrubios
fr débris, remblais

arrossegall m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Material sòlid aportat per aigües descendents d’una formació orogràfica, que es diposita al peu de les muntanyes.
Ex.: L’androna litoral de Vilassar de Mar (Maresme) s’ha format a partir dels arrossegalls que transporten les rieres.

arrossegall m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 36 de la tercera sèrie.

arrossegall endoglacial m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Material clàstic de tota mena (blocs, grava, sorra, lutites) inclòs o interstratificat dins el glaç d’una glacera.
en englacial debris, intraglacial debris
es derrubio endoglacial, derrubio intraglaciar
fr débris intra-glaciaire

arrossegall estratificat m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Arrossegall procedent de la gelifracció, format per grava de dimensions centimètriques, calibrada i estratificada, segons un pendent conforme amb el vessant i menys inclinat que els arrossegalls de gravetat; assistit pel fet que s’ha esllavissat sobre plaques de neu de pendents bastant febles.
Sin. compl.: arrossegall ordenat m.
en stratified scree
fr éboulis litée, éboulis nival, éboulis stratifié, grèze litée

arrossegall glacial m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Material clàstic transportat per una glacera, en contacte amb el glaç o dins d’aquest.
Sin.: glacial drift m.
en glacial debris
es derrubio glaciar, detrito glaciar
fr charge glaciaire, débris glaciaire

arrossegall ordenat m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Arrossegall estratificat.
fr éboulis ordonné

arrossegalls1 m. pl.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Vegeu la figura K.
Sin. compl.: càrrega sòlida c. nom. f., ròssec m.
en bedload subst.
es acarreos m. pl.
fr charge solide c. nom. f.