Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureclisèrie (DCA)
 botànica
veureconnexió en sèrie (GLOSCOR)
veuredesenvolupament en sèrie (NOV)
 enginyeria
veuregràfica de sèrie temporal (FONECO)
 economia
veurepel·lícula de sèrie B (LBC)
 cinema
veureplagiosèrie (DCA)
 biologia
veurepreclisèrie (DCA)
 geologia
veurepsammosèrie (DCA)
 botànica
veuresecció en sèrie (DEM)
 histologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuresèrie (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
Cerca sèrie a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

clisèrie f.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Successió de comunitats ordenades en relació amb la variació del clima en sentit latitudinal, altitudinal o en relació amb la distància creixent o decreixent respecte del mar.
V. t.: estatge m.
en clisere subst.
es cliserie f.
fr clisère f.

connexió en sèrie c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Reihenschaltung f.
en elements in serie subst.
es conexión en serie c. nom. f.
fr montage en série c. nom. m.

desenvolupament en sèrie c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 84 de la segona sèrie.

gràfica de sèrie temporal c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Gràfica que presenta en l’eix de les abscisses una successió de dates i en l’eix de les ordenades, els valors que adopta una variable en cada data.
en time-series graph subst.

pel·lícula de sèrie B f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en [GB] B-film subst.
en [US] B-movie subst.
es película de serie B f.
fr film de série B m.

plagiosèrie f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Sèrie de successió desviada del seu curs normal per una sèrie de factors biòtics, de manera que porta a la plagioclímax.
en plagiosere subst.
es plagioserie f.
fr plagiosérie f.

preclisèrie f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Sèrie de formacions que es presenten quan el clima comença a ser més àrid.
en preclisere subst.
es precliserie f.
fr precliserie f.

psammosèrie f.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Sèrie d’una successió vegetal que comença en un sòl sorrenc.
en psammoseries subst.
es psammoserie f.
fr psammosérie f.

secció en sèrie f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Talls histològics successius per a l’examen microscòpic.

sèrie f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
Successió de tipus cel·lulars en el desenvolupament d’una cèl·lula sanguínia.
de Reihe
en series
es serie
fr série
it serie