Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 156 (1.560 registres)
veureabissal (ECOII)
 ecologia i medi ambient
veureabissal1 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureabissal (ATGC)
 geografia
veureabissal (DCA)
 biologia
veureabissal2 (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureabissal3 (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureacció causal (DJC)
 dret processal
veureacció comunitària per a la salut (PROMSAL)
 promoció de la salut
veureacetilsalicilat de lisina (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
 química
veureàcid acetilsalicílic (AQQ)
 química
Cerca sal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abissal adj.
Ecologia II
ecologia i medi ambient
en abyssal adj.
es abisal adj.

abissal1 adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Dit de les roques que s’han format a l’interior de la litosfera.
Sin.: plutònic | plutònica adj.
en abyssal, abyssic
es abisal
fr abyssal, abyssique

abissal adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit de la zona més profunda dels mars; entre 3.000 i 7.000 m de fondària.

abissal adj.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Que viu a més de 800 m de profunditat dins el mar.
en abyssal adj.
es abisal adj.
fr abyssal adj.

abissal2 adj.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Relatiu o pertanyent a les profunditats oceàniques compreses entre 2.000-3.000 m i 6.000-7.000 m.
Ex.: Plana abissal. Zona abissal.
Sin.: abismal adj.
en abyssal
es abisal
fr abyssal

abissal3 adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Relatiu o pertanyent a les zones més pregones d’un llac, en què l’aigua roman estancada o té una temperatura uniforme.
en abyssal
es abisal
fr abyssal

acció causal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acció en què un creditor o creditora insatisfet pot obtenir el valor d’una lletra de canvi.
V. t.: acció canviària c. nom. f.
es acción causal

acció comunitària per a la salut f.
Promoció de la salut
promoció de la salut
en community action for health subst.
es acción comunitaria para la salud f.

acetilsalicilat de lisina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
química
Profàrmac de l’àcid acetilsalicílic. L’addició de lisina proporciona a aquest preparat una solubilitat més gran amb la pretensió d’una menor acció irritant de la mucosa gàstrica.

àcid acetilsalicílic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en acetylsalicylic acid subst.