Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureCabannes Sarrouy-Cabannes-Sendra (DEM)
 epònims
veureeruga de sarró (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureherba de sarró de pastor (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
veurepissarrós | pissarrosa (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurepissarrós | pissarrosa (ATGC)
 geografia
veurepissarrositat (DGEOL)
 roques metamòrfiques
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuresarro (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veuresarró (VOCFOR)
 caça
veuresarró (DRAMAD)
 ramaderia
veuresarroner | sarronera (DJC)
 dret
Cerca sarro a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Cabannes Sarrouy-Cabannes-Sendra n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims

eruga de sarró c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: eruga peluda dels fruiters c. nom. f.

, Capsella bursa-pastoris
herba de sarró de pastor f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Planta anual, herbàcia, de la família de les crucíferes; es fa en sembrats, vores de camí, prats, etc. Conté diversos alcaloides i amines que li donen acció vasoconstrictora; és emprada en el tractament de les menometrorràgies, de les varices i de les hemorroides. Se’n diu també herba botella i del carboner.
Sin. compl.: herba botella, herba del carboner
es paniquesillo, zurrón de pastor

pissarrós | pissarrosa adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
sedimentologia: petrologia sedimentària
Abundant en pissarra.
Sin.: esquistós | esquistosa adj.
Sin. vulg.: llicorell1 adj., soldenc | soldenca adj.
en shaly, slaty
es pizarreño, pizarroso
fr ardoisier

pissarrós | pissarrosa adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Abundant en pissarra.

pissarrositat f.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
sedimentologia: petrologia sedimentària
Conjunt de plans d’exfoliació fàcil de les roques feblement metamòrfiques, causats per l’orientació paral·lela dels minerals petits que les formen.
en slaty cleavage
es pizarrosidad
fr clivage ardoisier

sarro m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Vegeu la nota de rovell negre.

sarró m.
Vocabulari forestal
caça
Sin. compl.: carnissera f.
es zurrón m.

sarró m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Bossa de pell o de roba que usen els pastors per dur el menjar o les peces caçades.
es zurrón m.

sarroner | sarronera m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Contrabandista en petit.
es metedor | metedora