Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 89 (881 registres)
veurea ròssec (DPF)
 transport ferroviari
veureab extrinseco (DJC)
 dret romĂ 
veureab intrinseco (DJC)
 dret romĂ 
veureacalcĂşlia secundĂ ria (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaccent secundari (GTG)
veureacciĂł insecticida (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureactor secundari | actriu secundĂ ria (LBC)
 cinema
veureacusecciĂł (DEM)
 cirurgia
veureagent dessecant (AQQ)
 quĂ­mica
veureagent secret | agent secreta (LBC)
 cinema
Cerca sec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a ròssec loc. adv.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del vehicle, roda o eix que es desplaça lliscant sobre el carril sense rodolar.
Sin. compl.: en planxa loc. adv.
es a racha
fr enrayage

ab extrinseco [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Per una causa externa.
Ex.: Hom diu que va procedir ab extrinseco contra aquesta teoria.

ab intrinseco [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Per una causa interna.
Ex.: Una persona jurĂ­dica es pot extingir ab intrinseco.

acalcĂşlia secundĂ ria f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia causada per alteracions cognitives com dèficits espacials, lingüístics o problemes d’atenció o memòria.
en secondary acalculia subst.
es acalculia secundaria f.

accent secundari m.
Glossari de termes gramaticals
Accent menys prominent d’una seqüència fònica.
Ex.: Tots els quadres del museu eren importants
GEIEC: 3.2.3
Ant.: accent primari
es acento secundario m.

acciĂł insecticida c. nom. f.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

actor secundari | actriu secundĂ ria m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Actor de repartiment | actriu de repartiment.
Sin. pref.: actor de repartiment | actriu de repartiment m. | f.

acusecciĂł f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Secció resultant de l’ús del bisturí elèctric.
de Akusektion
en acusection
es acusecciĂłn
fr acusection
it acusezione

agent dessecant c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Reactiu capaç d’absorbir l’aigua i el vapor d’aigua.
Sin. compl.: dessecant m.
en desiccant agent subst.

agent secret | agent secreta m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en secret agent subst.
es agente secreto | agente secreta m. | f.
fr agent secret | agente secrète m. | f.