Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 23 (223 registres)
veureagent dessecant (AQQ)
 química
veureagregat assecat a l’aire (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureagricultura de secà (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagricultura de secà (DCA)
 agricultura
veurealveolitis al·lèrgica extrínseca (DEM)
 anatomia patològica
 malalties i síndromes
 pneumologia
 semiologia
veureasma bronquial extrínseca (DEM)
 immunologia
 malalties i síndromes
 pneumologia
veureasma bronquial intrínseca (DEM)
 immunologia
 malalties i síndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veureassecabrots de l'olivera (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureassecada del pebrot (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureassecada dels brots del pi (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
Cerca seca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agent dessecant c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Reactiu capaç d’absorbir l’aigua i el vapor d’aigua.
Sin. compl.: dessecant m.
en desiccant agent subst.

agregat assecat a l’aire c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Unitat estructural deixada assecar en equilibri amb el sentit d’humitat relativa de l’atmosfera circumdant, que, junt amb la temperatura, condicionarà el contingut final d’aigua de la mostra.
en air-dry aggregate
es agregado seco al aire
fr agregat séché à l’air
gl agregado seco ó aire
pt agregado seco ao ar

agricultura de secà c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema agrícola extensiu en què l’aigua disponible per a les plantes procedeix de les precipitacions.
En zones àrides i semiàrides, els sòls són susceptibles de patir processos de degradació per erosió hídrica, a causa que la superfície del sòl està seca, la coberta vegetal és escassa i les pluges presenten una distribució molt irregular i, generalment, una alta intensitat.
L’agricultura tradicional en aquestes zones s’ha basat en la implementació de mètodes locals de captació, emmagatzematge i conservació de l’aigua d’escolament superficial local, en la implementació de regs de recolzament o en la transformació en regadiu.
V.: bancal m., collita de pluja c. nom. f.
en rainfed agriculture, dry farming
es agricultura de secano, agricultura de temporal, agricultura pluvial
fr agriculture pluviale, agriculture sans irrigation, agriculture à sec
gl agricultura de secaño
pt agricultura de sequeiro

agricultura de secà f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Agricultura que comporta unes terres de conreu que no reben aigua sinó quan plou.
en dry farming subst.
es agricultura de secano f.
fr cultures sèches f. pl.

alveolitis al·lèrgica extrínseca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
malalties i síndromes
pneumologia
semiologia
Nom genèric d’un grup de malalties caracteritzades per una reacció inflamatòria bronquiolar, alveolar i intersticial, amb lesions histològiques consistents en infiltrats limfocítics i histiocítics d’aquestes estructures, i formació de granulomes intersticials, menys nombrosos i menys organitzats que els de la sarcoïdosi, produïda per la inhalació de partícules orgàniques. Hom ha descrit un gran nombre d’aquestes malalties pulmonars per hipersensibilitat: pulmó dels grangers, pulmó de criador de coloms o d’ocells, pulmó dels conreadors de bolets, alveolitis per condicionador d’aire, bagassosi, suberosi, pulmó dels escorçadors d’erable, pulmó dels formatgers, pulmó dels treballadors del cafè, pulmó dels treballadors de farina de peix, pulmó dels detergents, alveolitis d’estiu del Japó, etc.
Sin. compl.: pneumonitis per hipersensibilitat

asma bronquial extrínseca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
malalties i síndromes
pneumologia
Forma pròpia d’infants i adults joves que sol ésser provocada per inhalació, ingestió o injecció de substàncies a les quals el pacient és al·lèrgic: pols, pol·len, pèls, medicaments, etc.

asma bronquial intrínseca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Forma pròpia dels adults causada per alteracions inflamatòries reiterades de la llum bronquial consecutives a amigdalitis, sinusitis i catarros respiratoris recidivants: el pacient esdevé al·lèrgic als bacteris responsables de la prolongació dels refredats.

assecabrots de l'olivera c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: corc de l'olivera c. nom. m.

assecada del pebrot c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Malaltia produïda pel fong Phytophthora capsici, que provoca l'assecament i la destrucció ràpida de la planta.
Sin. compl.: seca del pebrot c. nom. f.
en blight of pepper n.
es seca del pimiento c. nom. f., tristeza del pimiento c. nom. f.
fr mildiou du piment c. nom. m.

assecada dels brots del pi c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Fong, Sphaeropsis sapinea, que ataca freqüentment el pi i altres coníferes.