Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (120 registres)
veureacusecció (DEM)
 cirurgia
veureaïllador de secció (DPF)
 transport ferroviari
veurecap de secció (VOCFOR)
 generalitats
veuredissecció (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veuredissecció (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 cirurgia
veuredissecció (DEM)
 cirurgia
veuredissecció (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
veuredissecció (ATGC)
 geografia
veureelectroresecció (DEM)
 cirurgia
veureelectrosecció (DEM)
 cirurgia
Cerca secció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acusecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Secció resultant de l’ús del bisturí elèctric.
de Akusektion
en acusection
es acusección
fr acusection
it acusezione

aïllador de secció c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Aïllador emprat en els seccionaments de la línia aèria, que ha de mantenir la continuïtat mecànica del fil de contacte.

cap de secció c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats

dissecció f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Resultat d’un procés erosiu que destrueix la continuïtat d’una superfície relativament uniforme o plana a causa de l’encaixament dels barrancs i de les valls.
en dissection
es disección
fr dissection

dissecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
cirurgia
Acció de dissecar; l’efecte.

dissecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Acció i efecte de separar les parts normals (anatomitzar) o patològiques d’una regió determinada del cos en el curs d’una intervenció quirúrgica.

dissecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
Pràctica consistent a obrir un cadàver (o el cos d’un animal) i separar-ne les parts per tal de fer-ne l’estudi anatòmic.

dissecció f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Divisió del terreny pels rius, de manera que el terreny descobreix, en ésser seccionat, parts més profundes respecte a la seva superfície primitiva.

electroresecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Operació quirúrgica en què quelcom és extirpat mitjançant l’electricitat.

electrosecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Incisió practicada amb un instrument electroquirúrgic.