Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (115 registres)
veureacceptació pura i simple (DJC)
 dret civil
veureacolliment simple en família (DJC)
 dret civil
veureacolliment simple institucional (DJC)
 dret civil
veureadenoma simple (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutrició
 histologia
veureadob simple (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veureadob simple (DAGRIC)
 agricultura
veureaglomerat simple (VOCFOR)
 el suro
veurealgorisme genètic simple (VOCBIOREP)
 biologia
veureanèmia refractària simple (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
 semiologia
veureanhidrosi congènita simple (DEM)
 dermatologia
 endocrinologia i nutrició
 genètica
 malalties i síndromes
Cerca simple a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acceptació pura i simple c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte lliure i voluntari, que pressuposa una delació existent i certa, pel qual la persona cridada a l’herència l’accepta, sense limitar la seva responsabilitat com a hereva.
V. t.: acceptació d’herència c. nom. f.
es aceptación pura y simple

acolliment simple en família c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acolliment familiar.
Sin. pref.: acolliment familiar c. nom. m.
es acogida simple en familia

acolliment simple institucional c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acolliment en centre.
Sin. pref.: acolliment en centre c. nom. m.
es acogida simple en centros de atención a menores

adenoma simple m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutrició
histologia
Vegeu adenoma fol·licular.
Sin. compl.: adenoma normofol·licular

adob simple c. nom. m.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció

adob simple m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Adob que conté un sol nutrient químic.
es abono simple m.

aglomerat simple c. nom. m.
Vocabulari forestal
el suro

algorisme genètic simple c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
sigla: SGA
biologia
en simple genetic algorithm subst.
es algoritmo genético simple c. nom. m.

anèmia refractària simple f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
semiologia
Varietat de síndrome mielodisplàstica caracteritzada per la presència de signes morfològics dishematopoètics en absència de sideroblastosi i monocitosi significatives i amb una proporció de blasts al moll de l’os sempre inferior al 5 %. Presenta també un menor grau de granulocitopènia i trombocitopènia que el de l’anèmia refractària amb excés de blasts i, per tant, un pronòstic més favorable. La transformació leucèmica s’esdevé en el 10-20 % dels casos.
Sin. compl.: anèmia refractària, hipocitèmia progressiva

anhidrosi congènita simple f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
endocrinologia i nutrició
genètica
malalties i síndromes
Anhidrosi congènita sense altres signes de defecte ectodèrmic.