Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 132 (1.319 registres)
veureabrasor (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
 traumatologia i ortopèdia
veureabsorbĂ ncia (VOCLUM)
 luminotècnia
veureabsorbĂ ncia (AQQ)
 quĂ­mica
veureabsorbĂ ncia [decimal] (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureabsorbĂ ncia [neperiana] (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureabsorbĂ ncia (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureabsorbĂ ncia (DCA)
 fĂ­sica
veureabsorbĂ ncia (NOV)
 enginyeria
veureabsorbĂ ncia (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureabsorbĂ ncia corregida (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca sor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abrasor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
traumatologia i ortopèdia
Instrument emprat per a l’abrasió d’una superfície òssia o dental.

absorbĂ ncia f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Factor d’absorció.
Sin. pref.: factor d’absorció c. nom. m.

absorbĂ ncia f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sĂ­mb.: A
quĂ­mica
Magnitud definida mitjançant l’equaciĂł A = log (P0/P), on P0 Ă©s la potència radiant (potència per unitat d’àrea) de la llum incident sobre la mostra per un costat, i P Ă©s la potència radiant emergent per l’altre costat.
Sin. compl.: densitat òptica c. nom. f.
en absorbance subst.

absorbĂ ncia [decimal] c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 51, 53
en [decadic] absorbance subst.

absorbĂ ncia [neperiana] c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 51, 53, 183
en [napierian] absorbance subst.

absorbĂ ncia f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 51, 53, 56, 182, 183
en absorbance subst.

absorbĂ ncia f.
Diccionari de les ciències ambientals
sĂ­mb.: A
fĂ­sica
Magnitud que caracteritza una substància pel que fa a l’absorció d’energia radiant en relació amb una longitud d’ona determinada. El mesurament de l’absorbància és una tècnica analítica que s’empra per a determinar la concentració de substàncies absorbents d’una mostra.
en absorbance subst.
es absorbancia f.
fr absorbance f.

absorbĂ ncia f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 33 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 40 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 53 de la segona sèrie.

absorbĂ ncia f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en absorbency subst.
es absorbancia f.

absorbĂ ncia corregida c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en corrected absorbance subst.