Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veuredecúbit supí (VOCBIOREP)
 biologia
veuredecúbit supí (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuremarsupi patel·lar (DEM)
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
veuremarsupial (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 urologia
veuremarsupial (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
 veterinària
veuremarsupialització (DEM)
 anatomia patològica
 cirurgia
veuremarsupials (DCA)
 zoologia
veuremúscul supinador curt (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuremúscul supinador curt (MUSC)
 anatomia: músculs
veuremúscul supinador llarg (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
Cerca supí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

decúbit supí c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en supine decubitus subst.
es decúbito supino c. nom. m.

decúbit supí m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Decúbit en què el dors és en contacte amb el pla horitzontal de repòs.
Sin. compl.: decúbit dorsal

marsupi patel·lar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
Nom donat als lligaments alars del genoll.

marsupial adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Proveït de marsupi.

marsupial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
veterinària
Individu de l’ordre dels marsupials.

marsupialització f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
cirurgia
Tècnica quirúrgica consistent a suturar a la pell la paret d’un quist que no ha pogut ésser extirpat. D’aquesta manera, una vegada obert i buidat el quist, es forma una bossa comparable a la dels marsupials.

marsupials m. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
zoologia
Ordre de mamífers caracteritzats perquè les femelles tenen una bossa per a portar-hi els petits a l’abdomen, fins que assoleixen un estat de desenvolupament suficient per a ser independents.
en Marsupialia subst., marsupials subst. pl.
es marsupiales m. pl.
fr marsupiaux m. pl.

múscul supinador curt m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, epicòndil extern de l’húmer, cresta del supinador del cúbit; inserció, terç superior del radi; innervació, radial; acció, supinació de l’avantbraç.
Vegeu Taula dels músculs.
Sin. compl.: epicondiloradial

múscul supinador curt m.
Músculs
anatomia: músculs
en supinator subst.
es músculo supinador m.
la musculus supinator

múscul supinador llarg m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, cresta supracondília, membrana intermuscular de l’húmer; inserció, apòfisi estiloide del radi; innervació, radial; acció, flexió i semipronació de l’avantbraç i supinació quan està en pronació forçada.
Vegeu Taula dels músculs.