Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veurebanda auxiliar de suport (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecolumna (tubular oberta) de suport recobert (AQQ)
 quĂ­mica
veureconsonant de suport (GTG)
veuredispositiu de suport (BMC)
 bastiments
veuredonar suport (DJC)
 dret
veuree de suport (NOV)
 enginyeria
veureelectròlit de suport (AQQ)
 quĂ­mica
veureprestar suport (DJC)
 dret
veurepsicoterĂ pia de suport (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurepunt de suport (DPF)
 transport ferroviari
Cerca suport a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

banda auxiliar de suport c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

columna (tubular oberta) de suport recobert c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: SCOT
quĂ­mica
Columna tubular oberta de cromatografia de gasos en la qual la fase estacionària recobreix les partícules de suport sòlid unides a la paret interior de la columna.
en support-coated (open tubular) column subst.

consonant de suport f.
Glossari de termes gramaticals
Consonant que facilita l’articulació d’un grup consonàntic.
Ex.: aprendrĂ­em
GEIEC: 5.3.2c
V. t.: segment de suport, vocal de suport
es consonante de apoyo f.

dispositiu de suport c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
En plural, objecte surador que hom cavalca o a què hom s’enfila o agafa per tal de surar.

donar suport c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Advocar per alguna cosa a obtenir o a acordar, o bé de mantenir-la o defensar-la.
Ex.: Actualment, cap partit polític no dona suport a un referèndum. Determinats sectors de la societat donen suport al recurs interposat.
Sin. compl.: prestar suport c. v.
es apoyar

e de suport c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 43 de la primera sèrie.

electròlit de suport c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Sal inerta afegida en altes concentracions a les solucions per a fer mesuraments voltamperomètrics (com ara la polarografia). L’electròlit de suport transporta la major part del corrent de migració iònica i, consegüentment, fa disminuir la migració coulòmbica de les espècies electroactives fins a un nivell negligible. L’electròlit també fa disminuir la resistència de la solució.
en supporting electrolyte subst.

prestar suport c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Donar suport.
Ex.: La Generalitat ens ha prestat suport per a organitzar la gimcana.
Sin. pref.: donar suport c. v.
es apoyar

psicoterĂ pia de suport f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Forma de psicoteràpia adreçada a reforçar les pròpies solucions del malalt, ajudant-lo a suprimir les situacions pertorbadores fent-li guanyar seguretat, però sense investigar a fons els seus conflictes.

punt de suport c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Lloc on es recolza un element qualsevol.
es punto de apoyo