Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecensurar (DJC)
 dret constitucional
veureclausurar (DJC)
 dret
veurefissurar (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 tectònica: geologia estructural
veuremàquina de mesurar creixements (VOCFOR)
 instruments de mesurament i eines
veuremesurar (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veuremesurar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuremesurar (NOV)
 enginyeria
veurepréstec usurari (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veuresurar (BMC)
 fraseologia
veuresurar (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca surar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

censurar v. tr.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Reprovar, blasmar o condemnar {algú o alguna cosa}.
Ex.: Han censurat la gestió de la junta de govern.
V. t.: concloure1 v. tr.
es censurar

clausurar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Posar fi {a una activitat} o tancar definitivament {un organisme, un establiment o una societat}.
Ex.: L’alcalde va clausurar l’acte. L’Ajuntament estudia la possibilitat de clausurar l’abocador municipal.
es clausurar, cerrar

fissurar v. tr.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
tectònica: geologia estructural
Produir fissures.
en to fissure
fr fissurer

màquina de mesurar creixements c. nom. f.
Vocabulari forestal
instruments de mesurament i eines

mesurar v. tr.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament

mesurar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Comparar una quantitat, una magnitud física, etc., amb una altra de la mateixa espècie que hom pren com a unitat o patró.
es medir

mesurar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 57 de la quarta sèrie.
es medir v. tr.

préstec usurari c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Préstec nul a causa dels interessos notablement superiors als normals o dels avantatges desorbitats per a la part prestadora.
es préstamo usurario

surar v. intr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

surar v. intr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Fer que una cria d’animal es mantengui viva i en creixença i que augmenti en vitalitat o en força.
es medrar v. intr.