Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (59 registres)
veureadob en suspensió (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureadob en suspensió (DAGRIC)
 agricultura
veureallotjament de la suspensió (TTAUTO)
 carrosseria
veureallotjament de la suspensió (VOCAUTO)
veurebiela de suspensió (DPF)
 transport ferroviari
veurebraç de la suspensió (VOCAUTO)
veurecabal sòlid en suspensió (DGEOL)
 hidrogeologia
veurecàrrega en suspensió (DGEOL)
 hidrogeologia
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecorrent de suspensió (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecultiu de suspensió (DEM)
 citologia
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca suspensió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adob en suspensió c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilitzant en suspensió.
en [GB] suspention fertiliser
en [US] sustention fertilize
es abono en suspensión
fr engrais en suspension
gl fertilizante en suspensión
pt adubo em suspensão

adob en suspensió m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Adob constituït per partícules d’adob sòlid que es mantenen en suspensió dins l’aigua.
es abono en suspensión m.

allotjament de la suspensió c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 25.52.
en spring tower subst., spring-suspension housing subst., suspension turret subst.
en [US] strut tower subst.
es alojamiento de la suspensión c. nom. m.

allotjament de la suspensió c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en spring tower subst., spring-suspension housing subst., suspension turret subst.
en [US] strut tower subst.
es alojamiento de la suspensión c. nom. m.

biela de suspensió c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Bieleta emprada per penjar un element del vehicle d’un altre, com es fa algunes vegades en unir la caixa amb els bogis.
es biela de suspensión
fr bielle de suspension

braç de la suspensió c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en track control arm subst.
es brazo de la suspensión c. nom. m.

cabal sòlid en suspensió m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Cabal sòlid que és transportat sense tocar el fons.
en suspended sediment discharge
es caudal sólido en suspensión
fr débit solide suspension

càrrega en suspensió f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Part de la càrrega sòlida que és constituïda pels materials en suspensió dins l’aigua d’un corrent fluvial, d’un canal (sorra fina, llims, argiles i col·loides).
Sin. compl.: material en suspensió m.
en suspended load
es carga en suspensión
fr charge en suspension, troubles

corrent de suspensió m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Flux de sediment en suspensió induït per la gravetat, a causa de la diferència de densitat amb la massa d’aigua o d’altres fluids en què es mou.
en suspension current
es corriente de suspensión

cultiu de suspensió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
Cultiu caracteritzat pel fet que les cèl·lules es multipliquen mentre estan disperses uniformement en un medi adient.