Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureapuntalar (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureapuntalar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurehospitalari -ària (DEM)
 institucions
 medicina preventiva i salut pública
veurehospitalari -ària (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurepneumònia intrahospitalària (DEM)
 institucions
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veurepsiquiatria hospitalària (DEM)
 salut mental
veureresidu hospitalari (DCA)
 residus
veuretalar (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veuretalar (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ã²rgans i sistemes
veuretalar (ATGC)
 geografia
Cerca talar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

apuntalar v. tr.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. Sostenir amb puntals (o troncs) i taulons els terrenys d’un mur o d’un front d’excavació d’una mina, d’una pedrera per tal d’evitar la caiguda de la roca, els esllavissaments.
2. Per extensió, i amb la mateixa finalitat, fer aguantar amb puntals la volta i els murs d’una mina, d’una galeria, d’un pou.
en to timber
es entibar
fr boiser, cuveler

apuntalar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En prospecció de sòls, instal·lar una estructura de contenció provisional com a mesura de seguretat, en un escandall o en una altra excavació, en sòls molt sorrencs o amb materials incoherents, per evitar riscos d’ensorraments i accidents.
en to scaffold
es entibar
fr étayer
gl apuntalar
pt escorar

hospitalari -ària adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
institucions
medicina preventiva i salut pública
Relatiu o pertanyent als hospicis o als hospitals.

hospitalari -ària adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que practica l’hospitalitat, que manifesta hospitalitat.

pneumònia intrahospitalària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
institucions
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Pneumònia que afecta els malalts que porten hospitalitzats més de 48-72 hores. Els gèrmens gramnegatius i Staphylococcus aureus en són causa freqüent. Tenen pitjor pronòstic que les adquirides a la comunitat.

psiquiatria hospitalària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Psiquiatria dedicada a establir, dirigir i reformar el tractament institucionalitzat dels trastorns mentals. Dedicada especialment a la reconversió d’hospitals tipus asil en centres terapèutics i al desenvolupament de nous mètodes de tractament i de relacions entre el personal i els malalts als hospitals mentals.

residu hospitalari m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Residu sanitari.
Sin. pref.: residu sanitari m.
en hospital waste subst.
es residuo hospitalario m.
fr déchet hospitalier m.

talar v. tr.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
V.: tallar v. tr.

talar adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent a l’astràgal.

talar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Tallar pel peu les masses forestals per tal de deixar la terra rasa.
Sin. abs.: desmuntar v. tr.