Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 14 (132 registres)
veureadverbi de temps (GTG)
veureadverbi de temps anafòric (GTG)
veureadverbi de temps díctic (GTG)
veureagricultura a temps parcial (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureal seu temps (DJC)
 dret
veureamb temps (DJC)
 dret
veureanàlisi de temps de vol (BIOQ)
 bioquímica
veureaprofitament de circumstàncies de lloc, temps o auxili de persones (DJC)
 dret penal
veurebase de temps (NOV)
 enginyeria
veurebon temps (ATGC)
 geografia
Cerca temps a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adverbi de temps m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi que indica localització en el curs temporal.
Ex.: Ara són les sis
El conseller exposarà l’estat de comptes i
llavors l’oposició podrà prendre la paraula
GEIEC: 16.5
es adverbio de tiempo m., adverbio temporal m.

adverbi de temps anafòric m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de temps que indica si la situació expressada en l’oració és simultània, anterior o posterior a un moment, diferent del moment de l’acte de parla, que es pren com a referència.
Ex.: El conseller exposarà l’estat de comptes i llavors l’oposició podrà prendre la paraula
GEIEC: 16.5b
Ant.: adverbi de temps díctic
V. t.: anàfora
es adverbio de tiempo anafórico m.

adverbi de temps díctic m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de temps que indica si la situació expressada en l’oració és simultània, anterior o posterior al moment de l’acte de parla.
Ex.: Avui fa fred
Ahir vaig dinar amb els avis
Demà sortirem a sopar
GEIEC: 16.5a
Ant.: adverbi de temps anafòric
V. t.: dixi
es adverbio de tiempo deíctico m.

agricultura a temps parcial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura que es caracteritza per ocupar únicament una part del temps de l’activitat laboral de l’agricultor, el qual dedica la resta del temps a activitats en altres sectors.
És característica de països desenvolupats i es veu fomentada en aquells moments en què es produeix una gran demanda de mà d’obra en altres sectors. Això fa que agricultors que posseeixen finques amb baixa rendibilitat econòmica i marginalment viables optin per complementar els seus ingressos fora de la finca, sense que per això abandonin totalment les terres, les quals volen mantenir en producció, en molts casos, per raons familiars o culturals.
Com a avantatges, cal indicar que frena l’abandonament de terres de cultiu i la despoblació de les zones rurals, i contribueix que s’hi mantinguin els serveis i els paisatges agrícoles a què ha donat lloc l’agricultura tradicional.
Sin. compl.: explotació a temps parcial2 c. nom. f.
en part time agriculture
es agricultura a tiempo parcial
fr agriculture à temps partiel
gl agricultura a tempo parcial

al seu temps loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Al seu moment.
Ex.: Podreu formular totes les preguntes al seu temps. Sabrem tot el que s’ha de saber al seu temps, no pas abans.
Sin. pref.: al seu moment loc. adv.
es en su día

amb temps loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb el temps suficient.
Ex.: Tot i haver avisat amb temps, molts membres no van assistir a la reunió.
es con tiempo

anàlisi de temps de vol c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en time of flight analysis subst.

aprofitament de circumstàncies de lloc, temps o auxili de persones c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Circumstància agreujant genèrica de la responsabilitat criminal.
es aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas

base de temps c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 90 de la primera sèrie.

bon temps c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Temps benigne, en què no fa fred, ni plou, ni fa vent.