Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veurecoronament d’un terraplè (DMCSC)
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
veuredesmunt-terraplè (DMCSC)
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
veureplantació sobre terraplè (DMCSC)
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
veuretal√ļs d‚Äôun terrapl√® (DMCSC)
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
veureterraplè (VOCFOR)
 esplanaci√≥, moviments de terres
veureterraplè (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia: geomorfologia general
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sediment√†ria
veureterraplè1 (DMCSC)
 origen del s√≤l i organitzacions ed√†fiques
veureterraplè (ATGC)
 geografia
veureterraplè (DCA)
 geografia
veureterraplè (LMC)
 construcci√≥
Cerca terraplè a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

coronament d’un terraplè c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Part superior plana d’un terraplè.
V.: terraplè m.
en embankment fill top
es coronación de un terraplén
fr couronnement d’un terre-plein, couronnement d’un remblai
gl coroamento dun terraplén
pt coroamento de um aterro

desmunt-terraplè c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Moviment de terres que consisteix a excavar i retirar a un altre lloc el material resultant de l’excavació, per utilitzar-lo com a rebliment, compactar-lo i formar un terraplè.
Pot tenir com a objectiu la construcció d’un canal a mig vessant, part de la secció transversal del qual es troba en trinxera i l’altra està formada per un monticle de terra compactat, la superfície del qual s’ha allisat (terraplè).
V.: terraplè m.
en cut and fill
es corte y terraplén, desmonte y terraplén
fr déblai-remblai
gl corte e terraplén
pt corte e aterro

plantació sobre terraplè c. nom. f.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Pràctica que consisteix a realitzar una plantació arbòria en una plataforma allargada.
S‚Äôutilitza, entre altres, en les situacions seg√ľents: 1) agricultura per a plantacions arb√≤ries; 2) enginyeria per protegir dics; 3) vores d‚Äôautopistes, pel seu aspecte est√®tic i per crear h√†bitats que afavoreixen la biodiversitat.
En el cas de les plantacions de fruiters, el terraplè és de poca alçada i es fa amb material edàfic superposat al sòl original, generalment procedent del sòl del propi camp, que es col·loca sense que es compacti, per no afectar-ne les propietats físiques.
Aquesta pr√†ctica s‚Äôutilitza en zones amb les caracter√≠stiques seg√ľents: 1) en s√≤ls amb problemes d‚Äôexc√©s d‚Äôaigua per l‚Äôexist√®ncia d‚Äôuna capa fre√†tica a poca profunditat; 2) en s√≤ls amb un horitz√≥ subsuperficial desfavorable, per exemple, amb una difer√®ncia textural abrupta el l√≠mit superior del qual es trobi dins dels primers 100 cm o d‚Äôun endop√®don n√†tric.
A Portugal, per exemple, s’utilitza aquest sistema en Planosol, per a realitzar plantacions arbòries, amb reg localitzat, de manera que les arrels disposin d’un volum suficient de sòl sense arribar a assolir l’horitzó subsuperficial desfavorable (endopèdon nàtric). Els arbres es planten al centre del terraplè.
V.: diferència textural abrupta c. nom. f., endopèdon nàtric c. nom. m., Planosol m. pl., mota f., sòls afectats per salinitat c. nom. m. pl., terrplè m.
en embankment plantation, fill plantation
es plantación sobre terraplén
fr plantation sur terre-plein
gl plantación sobre terraplén
pt plantio em aterro

tal√ļs d‚Äôun terrapl√® c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Superfície inclinada superior que ha quedat exposada com a resultat de les operacions de formació d’un terraplè per mitjà de moviments de terres.
en fill batter, fill talus
es talud de un terraplén
fr talus d’un remblai
gl noiro dun terraplén
pt talude de um aterro

terraplè m.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
Vegeu la figura J.
fr terre-plein m., remblai m.

terraplè m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia: geomorfologia general
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentària
Plataforma feta amb terra sobreposada, a voltes compactada, i sostinguda amb parets d’obra o d’escullera.
Ant.: terrabuit m.
en embankment, fill, mound
es terraplén
fr remblai, terre-plein

terraplè1 m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Construcció de terra, generalment de secció trapezoidal i una elevació de diversos metres sobre la superfície del terreny, utilitzada com a dic de contenció per defensar-se de les inundacions (malecó), per guanyar terres al mar, o bé per suportar un canal, un camí (p. e., camí de sirga adjunt a un canal), una carretera, o per evitar l’erosió d’un riu.
Sin. compl.: dic2 m.
V. t.: glacis m., runam m., maduració1 f., terrassa fluvial c. nom. f.
en embankment, dike, dam, rampart
es terraplén
fr remblai, terre-plein
gl terraplén, socalco

terraplè m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Plataforma feta amb terra sobreposada i sostinguda, generalment, amb paret d‚Äôobra, o b√© mitjan√ßant un tal√ļs poc inclinat el material del qual hom fixa amb herbei i plantes arbustives.

terraplè m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Plataforma feta amb terra sobreposada, a voltes compactada, i sostinguda amb parets d’obra o d’escullera.
en embankment subst.
es terraplén m.
fr terre-plein f.

terraplè m.
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
construcció
de Erdaufsch√ľttung, Erdsch√ľttung, Hinterf√ľllung
en embankment
es terraplén
fr remblai, terre-plein