Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (86 registres)
veureabocament en el terreny (DCA)
 residus
veureanàlisi digital del terreny (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureaplicació en el terreny (DCA)
 residus
veureautomòbil tot terreny (VOCFOR)
 incendis forestals
veureautomòbils tot terreny (NOV)
 enginyeria
veurecamió tot terreny (VOCFOR)
 altres màquines
veurecorrecció de terreny (DGEOL)
 geofísica
veurecura de terreny (DEM)
 cardiologia
 fisioteràpia
 pneumologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredic de retenció del terreny (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureexplanació del terreny (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca terreny a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abocament en el terreny m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament sobre un terreny que no té per objectiu principal l’obtenció de productes agrícoles i silvícoles aprofitables.
en land discharge subst., land disposal subst.
es vertido en el terreno m.
fr évacuation terrestre f.

anàlisi digital del terreny c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Anàlisi de la distribució espacial de components o propietats del terreny establerta a partir de bases de dades georeferenciades (sistemes d’informació geogràfica) que, després d’un procés de modelització, pot derivar en un mapa digital de distribució d’aquestes propietats (p. ex., mapes digitals de tipus de sòl o de propietats, models digitals d’elevació o models hidrològics).
El terme també pot aplicar-se a modelitzacions elaborades a partir de bases digitals temàtiques, per estimar-ne o predir-ne diferents qualitats o riscos (p. ex., models d’erosionabilitat, simulació d’inundacions, traficabilitat i aspectes relacionats amb l’enginyeria civil).
V. t.: model digital de superfície c. nom. m., model digital del terreny c. nom. m., model digital d’elevació c. nom. m.
en digital terrain analysis
es análisis digital del terreno
fr analyse numérique du terrain
gl análise dixital do terreo

aplicació en el terreny f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament controlat en el terreny d’aigües residuals o de llots provinents del tractament d’aigües residuals.
en land application subst.
es aplicación en el terreno f.
fr épandage m.

automòbil tot terreny c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals

automòbils tot terreny c. nom. m. pl.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 53 de la primera sèrie.

camió tot terreny c. nom. m.
Vocabulari forestal
altres màquines

correcció de terreny f.
Diccionari de geologia
geofísica
Correcció que hom utilitza normalment per a compensar l’efecte de la topografia després d’aplicar la correcció de Bouguer.
en terrain correction
es corrección de terreno
fr correction de terrain, correction topographique

cura de terreny f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
fisioteràpia
pneumologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Cura practicada per Oertel en malalts cardiopulmonars per a llur reeducació muscular, que consisteix en passeigs regulats per camins d’inclinació determinada, i dividits en seccions que representen quinze minuts de marxa normal.
Sin. compl.: cura d’Oertel

dic de retenció del terreny c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Dic de terra construït a l’extrem inferior d’una zona regable i generalment proveït d’un desguàs regulable, amb el propòsit de retenir els sediments.
V.: dic3 m.
en soil-saving dike
es dique de retención del terreno
fr levée de retenue du sol
gl dique de retención do terreo
pt dique de retenção do solo

explanació del terreny c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Operació per mitjà de la qual es remodela el terreny per aconseguir una superfície plana on poder realitzar una obra.
V.: desmunt m., explanar el terreny c. v.
en cuting and filling, leveling of land, mass haul
es explanación del terreno
fr nivellement, terrassement
gl explanación do terreo
pt nivelamento do terreno, aplanamento do terreno