Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurearmadura estirada (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurecara estirada (DEM)
 anatomia
 semiologia
veurefibra estirada (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
 càlcul d’estructures. resistència de materials
veureretirada de l’ona (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureretirada de les aigües (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureretirada de reforçament (VPCA)
veureretirada de reforçament positiu (VPCA)
veureretirada de terres (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureterra retirada (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuretirada (VOCFOR)
 caça
Cerca tirada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

armadura estirada c. nom. f.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
Sin. compl.: armadura de tracció c. nom. f.

cara estirada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
semiologia
Aspecte apesarat, decebut, greument contrariat.
Sin. compl.: cara llarga

fibra estirada c. nom. f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
càlcul d’estructures. resistència de materials

retirada de l’ona f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Retorn cap a mar de l’aigua d’una onada després de l’envestida.
V. t.: envestida de l’ona f.
en backrush, backwash
fr retour du courant de vagues, retrait

retirada de les aigües f. ll. c.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Moviment de descens de l’aigua de la marea, d’una riuada, etc.
V.: reflux2 m.

retirada de reforçament c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en reinforcement withdrawal subst.

retirada de reforçament positiu c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en positive reinforcement withdrawal subst.

retirada de terres c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Guaret subsidiat.
Sin. pref.: guaret subsidiat c. nom. f.
en acreage retirement, land set-aside
es retirada de tierras
fr retrait de terres, mise des terres hors production, mise de terres hors culture
gl retirada da terras da produción agrícola
pt reforma subsidiada do uso da terra

terra retirada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En el marc de l’ús del territori, extensió de terra que estava conreada i que es deixa sense conrear durant un o diversos anys, d’acord amb la legislació d’un país o un acord internacional. La finalitat és promoure una extensificació per disminuir la producció dels cultius o contribuir a la conservació dels sòls.
A la Unió Europea, les característiques específiques del sector primari, que el fan especialment vulnerable, i l’objectiu d’aconseguir la seguretat alimentària van portar a establir la Política Agrària Comuna (PAC), els objectius de la qual han anat canviant al llarg dels anys, d’acord amb els resultats obtinguts i els factors externs.
En relació amb el sòl, una de les accions plantejades als anys vuitanta del segle xx va ser la retirada de terres d’explotació o de conreu per orientar-les cap a usos alternatius. Les reformes dels anys noranta van plantejar un ús més extensiu de la producció, amb la introducció d’ajuts directes compensatoris vinculats a la retirada de terres (en anglès, set aside), plantejament que va rebre crítiques importants. La reforma de 2003 va reforçar el concepte d’ecocondicionalitat, d’acord amb l’Agenda 2000, la qual condiciona el pagament d’ajuts directes a l’acompliment de certes mesures agroambientals, entre les quals hi ha el manteniment dels sòls en bones condicions i la realització de bones pràctiques agrícoles, en el marc d’una agricultura sostenible.
V. t.: criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl.
en set-aside land
es tierra retirada
fr terrain passé en friche, terrain gelé
gl terra retirada

tirada f.
Vocabulari forestal
caça