Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veureaclistocàrdia (DEM)
 cardiologia
 embriologia
veureautocar (NOV)
 enginyeria
veureautocar (TTAUTO)
 carrosseria
veureautocar (VOCAUTO)
veurebal·listocardiografia (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecinetocardiografia (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecriptocarionasi (DPESCA)
 pesca
veurecriptocarst (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecubitocarpià -ana (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuredolina de criptocarst (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
Cerca tocar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aclistocàrdia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
embriologia
Obertura o oclusió imperfecta del forat de Botal.

autocar m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 54 de la primera sèrie.

autocar m.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 23.20.
en coach subst.
es autocar m.

autocar m.
Vocabulari de l’automòbil
en coach subst.
es autocar m.

bal·listocardiografia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Estudi de la impulsió que la contracció cardíaca comunica al cos. Hom empra el bal·listocardiògraf, aparell que capta aquesta impulsió i l’enregistra en forma d’un gràfic anomenat bal·listocardiograma.

cinetocardiografia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Cardiografia en què hom estudia les vibracions de la paret toràcica de la regió precordial.

criptocarionasi f.
Diccionari de pesca
pesca
Malaltia dels peixos causada pel protozou Cryptocaryon irritans, que es caracteritza principalment per l’aparició de puntets blancs a la pell i les brànquies, irritació a la pell, dificultat respiratòria i descamació.
es criptocarionasis f.

criptocarst m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Carst desenvolupat sota una cobertora sedimentària, o sota dipòsits continentals.
Sin.: carst cobert m.
es criptocarst, criptokarst
fr cryptokarst

cubitocarpià -ana adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent al cúbit i al carp alhora.

dolina de criptocarst f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Dolina d’escudella o d’embut originada pels esfondraments del carst subjacent i l’evacuació de materials fins per les aigües subterrànies per subfusió, en terrenys molt variats (argiles, sorres, al·luvions).
Sin. compl.: dolina de carst subjacent f.
en alluvial doline, collapse doline, subjacent karst
es dolina aluvial, dolina de criptocarst
fr doline de cryptokarst